Přehled uzavírek

Částečná uzavírka na silnici III/01141


Místo: Oldřichovice, krajská silnice směr na Guty
Začátek prací: 1.9.2016
Termín ukončení: 22.5.2017 23:59

Popis: V souvislosti s pokračováním stavebních prací stavby obchvatu v úseku Nebory – Oldřichovice a nepříznivého deštivého počasí bylo zhotovitelem stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice požádáno o prodloužení dopravního omezení na silnici č. III/01141 vedoucí od silnice č. I/11 (od Autelu) v Oldřichovicích směrem na Guty. Termín dopravního omezení: do 22.05.2017 Uzavírka se konkrétně týká úseku silnice délky cca 100 m u rodinného domu č. p. 414 v lokalitě u Kovošrotu Chlebek – tj. v místě připojení silnice č. III/01141 a pozemku staveniště určeného pro provoz – SO 128, kde bude provoz uzavřen v jednom jízdním pruhu a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. I nadále bude autobusová zastávka „Oldřichovice, u Jakubků“ ze stávajícího místa u silnice č. III/01141 přemístěna na staveništní komunikaci SO 128. Ve směru jízdy do Gutů bude pro nástupiště využita stavba nového chodníku a ve směru jízdy do Třince bude vybudováno provizorní nástupiště. Trasa pro pěší bude zajištěna po nově vybudovaném chodníku vedený staveništěm v rámci stavebního objektu SO 128. Za případné komplikace se moc omlouváme a děkujeme za pochopení.
Přílohy:
Sken_17042809410.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku