Přehled uzavírek

Částečná uzavírka na silnici III/01141


Místo: Oldřichovice, krajská silnice směr na Guty
Začátek prací: 1.9.2016
Termín ukončení: 30.4.2017 23:59

Popis: V souvislosti s pokračováním stavebních prací stavby obchvatu v úseku Nebory – Oldřichovice bude pokračovat dopravní omezení na silnici č. III/01141 vedoucí od hlavní silnice I/11 směrem na Guty. Termín dopravního omezení: od 01.09.2016 do 30.04.2017 Jedná se o dvě současně probíhající uzavírky silničního provozu na silnici č. III/01141, každý uzavřený úsek bude délky max. 100 m. První úsek (silničního staničení km 0,500) se nachází u rodinného domu č. p. 414 a druhý úsek (silničního staničení km 0,900) u rodinného domu č. p. 136. Podmínky pro povolení uzavírky: 1.Provoz v každém úseku bude uzavřen v jednom jízdním pruhu a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. 2.Mezi uzavřenými úseky se nachází autobusová zastávka „Oldřichovice, u Jakubků“. Autobusová zastávka bude obsluhována bez omezení. O povolení omezení obecného užívání části úseku krajské silnice III. třídy č. 01141 v k. ú. Oldřichovice u Třince je požádáno z důvodu potřeby zajistit realizaci stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“, konkrétně křížení nové silnice č. I/11 se stávající silnicí č. III/01141 a navazujícího stavebního objektu SO 128 – přeložka silnice č. III/01141.
Přílohy:
Situace PDZ pro SO 128.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku