Přehled uzavírek

uzavírka provozu na krajské silnici č. III/4681


Místo: Třinec, Oldřichovice, lokalita Závist
Začátek prací: 8.2.2017
Termín ukončení: 30.6.2017 23:59

Popis: V rámci povolené uzavírky na silnici č. III/4681 v k. ú. Oldřichovice u Třince, v úseku délky 300 m. bylo povoleno vedení objízdné trasy do lokality Oldřichovice za českou základní školou (čp. 275) a dále směrem Tyra, takto: od okružní křižovatky na silnici č. I/11 u čerpací stanice Shell v Oldřichovicích po staveništní komunikaci až k místní komunikaci propojující Oldřichovice a Kamionku (před českou základní školou čp. 275). Silnice č. III/4681 bude "uslepena" u rodinného domu čp. 286 a 677 (řidič nebude moci pokračovat v jízdě dále). Příjezdy k rodinným domům u Trombikova rybníku nebudou omezeny. Tato objízdná trasa je povolena pro všechna vozidla bez omezení, vč. autobusové dopravy, otevřena bude od půlnoci z úterý 07.02.2017 na středu 08.02.2017. Takto bude doprava vedena až do 30.06.2017. Řidiči přijíždějící do Oldřichovice z Kamionky budou na uzavření místní komunikace před českou základní školou upozorněni v křižovatce u domu čp. 936 a 194. Navedeni budou na místní komunikaci po ulici Oldřichovická a dále k Větrníku. Dopravní omezení se dotkne rovněž vedení autobusové dopravy na silnici č. III/4681, konkrétně v úseku mezi autobusovou zastávkou „Třinec, Oldřichovice, Tyrská“ a „Třinec, Oldřichovice, penzion“. Autobusová zastávka „Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské“ a „Třinec, Oldřichovice, penzion“ nebude obsluhována. Na staveništi – stavebním objektu SO 131 bude zřízena náhradní autobusová zastávka „Třinec, Oldřichovice, penzion“, ke které bude zřízen nový zpevněný koridor pro chodce. Trasa pro pěší bude uzavřeným úsekem silnice č. 4681 od penzionu zajištěna i nadále koridorem vedeným staveništěm (zpevněný povrch, šířka min. 1,5 m, vymezení oplocením od staveniště, provizorně osvětlený) a z lokality Kamionka pak po staveništi – po současné objízdné trase kolem Trombikova rybníku až ke koridoru od penzionu. Koridor se napojuje na stávající chodník před českou základní školou Oldřichovice 275. Prosíme, aby chodci užívali jen přístup k tomu určené. Děkujeme za pochopení.
Přílohy:
Situace PDZ_objížďka po SO 131 (2).pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku