Přehled uzavírek

Obnovení provozu na krajské silnici v Oldřichovicích a místní komunikaci v Neborech


Místo: Třinec, Oldřichovice lokalita Závist a Nebory ke kravínu
Začátek prací: 1.7.2017 10:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: Od soboty 01.07.2017, 10:00 h, bude obnoven provoz po krajské silnici č. III/4681 v lokalitě Závist (mezi Trombikovým rybníkem a českou základní školou), kde bude provoz veden po staveništi a nový mostní objekt. Do doby dokončení chodníku na mostě budou chodci i nadále užívat vymezený koridor vedený staveništěm. Autobusová zastávka Oldřichovice, penzion bude znovu obsluhována bez omezení u penzionu. Uzavřen bude příjezd do Oldřichovic z okružní křižovatky na silnici č. I/11 u čerpací stanice Shell včetně náhradní autobusové zastávky Oldřichovice, penzion a přechodu pro chodce. S tímto provozem souvisí i uzavření části místní komunikace: 1. místní komunikace č. 288c vedené kolem Trombikova rybníku, v úseku mezi domy Oldřichovice čp. 677 – ke křižovatce za domem čp. 734, tj. délky cca 150 m, 2. místní komunikace č. 289c propojující lokalitu Kamionka a Oldřichovice u české základní školy, v úseku od vjezdu do areálu školy až k domu čp. 265, tj. délky cca 380 m. I toto omezení bude trvat do doby zprovoznění mimoúrovňové křižovatky, max. do 31.12.2017. Od pondělí 03.07.2017, 14:00 h bude zprovozněna místní komunikace č. 366c vedoucí od silnice č. I/11 (na Neborovském kopci) směrem ke kravínu. Na nově přeloženém úseku místní komunikace byl vybudován mostní objekt s veřejným osvětlením a autobusovou zastávkou Nebory, Pod kravínem ve směru jízdy do Třince. V obou případech se jedná o průjezdy stavbou a budou i nadále obě komunikace označeny přechodným dopravním značením. Děkujeme řidičům za jejich respektování.
Přílohy:
Sken_17062808570.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku