Přehled uzavírek

Uzavírka z důvodu stavby horkovodu


Místo: Třinec, ulice Reymontova
Začátek prací: 21.7.2017
Termín ukončení: 31.8.2017 11:59

Popis: Z důvodu výstavby horkovodu dojde k omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 83c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 2455/2, 2455/3 a 2455/1 v k. ú. Třinec, komunikace na ulici Reymontova, úplnou uzavírkou silničního provozu v úseku do 150 m od ulice „Malá Jablunkovská“. Objízdná trasa nebyla stanovena. Termín uzavírky: 21.07.2017 – 31.08.2017
Přílohy:
příloha_34.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku