Přehled uzavírek

Uzavírka místních komunikací v Oldřichovicích


Místo: Třinec, Oldřichovice, lokalita Závist
Začátek prací: 1.7.2017 10:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: S otevřením provozu na krajské silnici a z důvodu dokončení mimoúrovňové křižovatky na hlavní trase silnice č. I/11, je nutné na dobu nezbytně nutnou zcela uzavřít silniční provoz: • na místní komunikaci č. 288c na pozemku parc. č. 3390 v k. ú. Oldřichovice u Třince, vedené kolem Trombikova rybníku, v úseku mezi domy Oldřichovice čp. 677 – 734 délky cca 150 m, na kterou dále navazuje uzavřený úsek staveništní komunikace, • na místní komunikaci č. 289c na pozemku parc. č. 3552/16 a 3395/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince, propojující lokalitu Kamionka a Oldřichovice u základní školy, v úseku od vjezdu do areálu školy až k domu čp. 265 délky cca 380 m. Do uzavřeného úseku na místní komunikaci č. 288c bude umožněn vjezd vozidlům s povolením stavby tak, aby byla zajištěna dostupnost k domu čp. 734 v uzavřeném úseku. Uzavírka bude probíhat od 01.07.2017 a potrvá do kolaudace stavby, max. do 31.12.2017. Objízdná trasa nebude označena přechodným dopravním značením, bude vedena po přilehlých pozemních komunikacích v k. ú. Oldřichovice u Třince s tím, že v křižovatce u domu čp. 470 budou řidiči upozorněni informativním značením č. IP 10a na úsek komunikace, kterým dále nelze pokračovat v jízdě. Děkujeme řidičům za pochopení.
Přílohy:
Situace_uzavírka 130 a 132_doplnění.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku