RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Aktuality

Detail aktualityLIS
28

Nový zákon o spotřebitelském úvěru


Počátkem srpna vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru. Nová právní úprava značně mění podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování a bude mít zásadní dopad na celý sektor poskytování spotřebitelských úvěrů. Dle ustanovení § 169 tohoto zákona ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

To však jen za předpokladu, že žadatel o povolení podá žádost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti rozhoduje ve správním řízení ČNB. Ta má dle § 169 zákona na rozhodnutí lhůtu 15 měsíců.

Vzhledem k tomu, že zákon o spotřebitelském úvěru nabude účinnosti 1. 12. 2016, musejí stávající poskytovatelé spotřebitelských úvěrů podat žádost o povolení (licenci) k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do 28. 2. 2017. Stávající poskytovatelé, kteří stihnou do uvedeného data žádost o povolení nebankovního poskytovatele úvěrů na Českou národní banku podat, mohou svou činnost vykonávat do doby, než Česká národní banka pravomocně rozhodne o jejich žádosti, nejdéle však do 31. 5. 2018.

Doposud platilo, že poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů mohl svoji činnost vykonávat na základě živnostenského listu a při výkonu své činnost podléhal pouze dohledu České obchodní inspekce.

Zákon o spotřebitelském úvěru nyní stanoví, že poskytování spotřebitelských úvěrů bude možné pouze na základě oprávnění, které poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů obdrží od České národní banky, která bude nad činností nebankovních poskytovatelů zároveň vykonávat i dohled.

Cílem tohoto zákona je vytvořit jednotný právní rámec pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů na jedné straně a spotřebiteli na straně druhé. Zákon stanoví podmínky vstupu do sektoru poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů včetně náležitostí smluv o poskytování spotřebitelských úvěrů.


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:28.11.2016 16:50
Zobrazovat do:  31.3.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku