RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Aktuality

Detail aktualityBŘE
20

Zápisy do ZŠ a MŠ a informace k povinnému předškolnímu vzdělávání


Zápisy do základních škol zřizovaných městem Třinec pro školní rok 2017/18 proběhnou ve dnech 18. a 19.4.2017. Termín zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třinec pro školní rok 2017/18 byl stanoven na 9. – 11.5.2017.

Zápisy k povinné předškolní docházce:

Termín zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třinec pro školní rok 2017/18 byl stanoven na dny 9. – 11.5.2017.

Kritéria pro přijímání škola zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy).

Zákonný zástupce má právo zvolit jinou než spádovou školu dle obecně závazné vyhlášky (viz příloha – OZV o školských obvodech ZŠ a MŠ). Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dle školského rejstříku.

Informace k odkladu povinné školní docházky, informace k přípravné třídě a informace k povinnému předškolnímu vzdělávání naleznete v přílohách.

Případné dotazy směřujte na pracovníky odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Třinec na tel.: 558 306 191, 558 306 194, 558 306 190


Přílohy


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:20.3.2017 13:07
Zobrazovat do:  11.5.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku