RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Aktuality

Detail aktualityLED
18

Přeprava nebezpečných odpadů


Od 1. ledna 2017 vzniká dle zákona o odpadech povinnost elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Končí tak ohlašování přepravy v listinné podobě na obecní úřady s rozšířenou působností.

Protože k 01.01.2017 není k plnění této povinnosti elektronický systém připraven, je nutné postupovat podle § 40 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

To znamená, že odesílatel nebo příjemce vyplní ohlašovací list v rozsahu uvedeném v příloze 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 2x jej vytiskne. Jeden potvrzený list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu odesílatel a druhý se přiloží k zásilce. Po dokončení samotné přepravy si jej ponechá příjemce.

Protože podle zákona dále platí, že uskutečněnou přepravu je nutné ohlásit zpětně do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je provoz systému ISPOP pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů obnoven, doporučujeme mít již od začátku roku 2017 údaje o přepravě a přepravovaných odpadech v elektronické podobě.


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:18.1.2017 13:28
Zobrazovat do:  2.7.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku