RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Aktuality

Detail aktualityÚNO
10

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města reagují na potřeby občanů


Město Třinec i v letošním roce poskytne občanům a organizacím na základě výběrového řízení úvěry z Fondu rozvoje bydlení. Pro rok 2017 bylo schváleno poskytnutí úvěrů v celkové výši 1.500.000 Kč a žádosti mohou zájemci podávat do 24.03.2017 včetně. Smyslem Fondu rozvoje bydlení města Třince je nejen zlepšení životního prostředí a vzhledu města, ale především zvýšení úrovně bydlení obyvatel města.

S účinností od 1. ledna letošního roku byly schváleny nové Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků, v nichž došlo k aktualizování druhů úvěrů podle současných potřeb občanů. Nově si tak lidé mohou zažádat například o úvěr na zřízení studny nebo prohloubení té stávající, vsakování dešťových vod, oplocení parcely atd.

Vlastníci domů a bytových jednotek si můžou dále požádat o úvěr např. na obnovu střechy starší 10 let, na dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě, zateplení domu, výměnu oken a dveří, dále na zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu, ale také na elektrické nebo plynové topení, na instalaci solárních panelů a podobně. O úvěr lze požádat i na rekonstrukci bytového jádra nebo například na výměnu radiátorů atd. Došlo také k upřesnění podmínek výběrového řízení.

Podrobný rozpis, na co lze úvěr získat, je k dispozici na webových stránkách města www.trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php (vnitřní předpisy města a MěÚ Třinec č. 6/2016), kde zájemci také najdou plné znění Zásad a pravidel čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Třince. Z webových stránek města si lidé mohou rovněž stáhnout tiskopis žádosti s potřebnými přílohami. Bližší informace zájemci získají také v kanceláři č. 405 u p. Kateřiny Potůčkové, tel. 558 306 174.


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:10.2.2017 08:30
Zobrazovat do:  24.3.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku