RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Aktuality

Detail aktualityÚNO
14

Obnova kulturních památek - výzva k podání žádostí o dotaci


Městský úřad Třinec oznamuje termín příjmu žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Uzávěrka žádostí podaných k Městskému úřadu Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování je 30. 4. 2017.Finanční podpora v celkové výši 128.000 Kč bude využita pouze v jednom, a to ve druhém kole.

Finanční podpora je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo kostelní varhany, pokud je tato stavba kulturní památkou, to vše ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třinec.

Podrobnější informace, vč. formuláře žádosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, nebo www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html.

V případě Vašeho zájmu Vám podrobnější informace sdělí J. Pietrová, tel. 558 306 238, jana.pietrova@trinecko.cz


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:14.2.2017 08:53
Zobrazovat do:  30.4.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku