QUICK NAVIGATION: Home page Šipka The town
Aktuality

Detail aktualityDUB
5

Přehledné informace o hřbitovech na internetu


Na webových stránkách města Třince nově funguje praktický odkaz http://hrbitovy.trinecko.cz/Hrbitovy/, kde zájemci naleznou veškeré informace týkající se míst posledního odpočinku ve správě města Třince. Webová stránka vzešla jako vedlejší produkt ze zpracované Elektronické evidence pohřebišť města Třince. V rámci sběru dat pro digitalizaci byly mimo jiné pořízeny mapy hřbitovů, nafoceny náhrobky na jednotlivých hrobech a zaznamenána jména na nich uvedená. Zájemcům jsou na stránkách města dostupné například mapy jednotlivých pohřebišť, fotografie, provozní doba, kontakty na hřbitovní správu a městský úřad či plné znění Řádu veřejných pohřebišť provozovaných městem Třinec.

Speciální odkaz ale může mj. posloužit i při pátrání po zesnulých příbuzných či předcích. „Až dosud se lidé v těchto případech nejčastěji obraceli na hřbitovní správu nebo přímo na městský úřad. Díky zpracované digitalizaci údajů si mohou lidé nyní potřebné údaje vyhledat i sami,“ potvrdila Jarmila Hlawiczková, referentka odboru životního prostředí zemědělství, který má správu hřbitovů ve své kompetenci. „Lidé mají možnost na tomto webu vyhledat místo uložení ostatků zesnulých příbuzných a známých právě podle údajů opsaných z náhrobků. Vzhledem k neustálému vývoji a změnám ale předpokládáme, že na náhrobcích budou některé novější údaje chybět. Nájemci jednotlivých hrobových míst mohou případné nesrovnalosti nahlásit na hřbitovní správě a domluvit se na doplnění či úpravě informací, které jsou volně přístupné. Veškerými podněty ke zveřejněným údajům se budeme zabývat,“ ujistila Jarmila Hlawiczková.

Ke zveřejněným údajům považujeme za nutné podotknout, že se jedná pouze o ty údaje, které může každý návštěvník spatřit při návštěvě daného hřbitova, tedy údaje všem veřejně přístupné. „Rozhodně se nejedná o údaje, které musí nájemci podle zákona o pohřebnictví sdělit hřbitovní správě,“ zdůraznila Jarmila Hlawiczková a dodala, že z tohoto důvodu se také mnohdy liší údaje uvedené na náhrobku a v evidenci. „Na náhrobek si každý nájemce může vepsat, co uzná za vhodné. Kdežto údaje do naší databáze opisujeme z úředních dokladů, např. z úmrtního listu. Může se tak lišit způsob zápisu jména, ba dokonce i datum úmrtí, což je třeba vzít při pátrání po svých zesnulých příbuzných či známých také v úvahu,“ upozornila referentka odboru životního prostředí a zemědělství.


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:5.4.2017 17:21
Zobrazovat do:  21.4.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku