RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Aktuality

Detail aktualitySRP
3

Informace k výskytu afrického moru prasat


V souvislosti s výskytem afrického moru prasat (AMP) v okrese Zlín přijala Státní veterinární správa (SVS) řadu opatření k zamezení šíření AMP na území České republiky. Okres Frýdek-Místek je zařazen do oblasti intenzivního lovu. Uživatelé honiteb jsou poučeni, jak mají postupovat při lovu divokých prasat a při nálezu uhynulého divokého prasete. Pokud uhynulého divočáka najde občan, který není uživatelem příslušné honitby, ať neprodleně vyrozumí příslušného mysliveckého hospodáře nebo člena mysliveckého sdružení, pokud je nálezce zná a má na něj kontakt.

Není-li tomu tak, může se obrátit telefonicky na Ing. Bedřicha Hudzieczka, zástupce orgánu státní správy myslivosti MěÚ Třinec, tel. 602 842 832, v případě nedostupnosti pak na krizovou linku Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj tel. 720 995 203, která je v provozu nepřetržitě 24 hodin, a řídit se pokyny pracovníka SVS. Je třeba co nejpřesněji lokalizovat místo nálezu, nejlépe pomocí zeměpisných souřadnic, pokud nálezce má u sebe zařízení, které souřadnice dokáže určit.

V žádném případě s nalezeným kusem NEMANIPULOVAT ani se ho NEDOTÝKAT! Podle pokynů SVS by se nálezce měl zdržovat minimálně 2 m od uhynulého kusu.


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:3.8.2017 11:22
Zobrazovat do:  31.8.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku