RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Aktuality

Detail aktualityŘÍJ
5

Horní Líštná bude mít novou katastrální mapu


Třinecké pracoviště Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj zahájilo z důvodu aktualizace údajů nové mapování v katastrálním území Horní Líštná. „Základním předpokladem správného využití katastrální mapy je její aktuálnost a dostatečná přesnost, proto Katastrální pracoviště Třinec v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), zahájil obnovu výše uvedeného katastrálního území novým mapováním,“ vysvětluje Mgr. Jana Kaletová, ředitelka katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec.

Mapování se dotkne i místních obyvatel. „Zjišťování hranic bude provádět komise, složená ze zaměstnanců katastrálního úřadu a ze zástupců obce a orgánů určených katastrálním úřadem. Bude zjišťován průběh hranic pozemků, obvody budov a obvody vodních děl. Dále budou prověřovány i další údaje, které jsou obsahem katastru - údaje o vlastníku, druh a způsob využití pozemku, typ a způsob využití stavby, popisné nebo evidenční číslo budovy.

Vlastnické hranice pozemků budou označovat sami vlastníci, kteří svým podpisem v protokolu potvrdí svůj souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu, přičemž v místě nejasného průběhu vlastnických hranic se mohou dohodnout na jejich průběhu a označení“ popisuje Mgr. Jana Kaletová z katastrálního úřadu. Následně katastrální úřad provede jejich zaměření, přičemž měření bude pro vlastníky zdarma.

Osobní účast pozvaných vlastníků nemovitostí je z tohoto důvodu velmi důležitá, neboť mají při tvorbě nové mapy jedinečnou příležitost zlegalizovat změny v průběhu hranic svých pozemků podle skutečného stavu v terénu.


Vložil:Mgr. Šárka Szlaurová
Vloženo:5.10.2017 08:35
Zobrazovat do:  30.11.2017 23:59   stop
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku