Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:stromy napadené jmelím
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Na ulici Habrové / Sosna / jsou ohrožené vysoké stromy, na kterých je přemnožené jmelí - je možné tento problém řešit, děkuji.
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství
Vytvořeno: 12.2.2017 21:35
Řešení: Jedná se o lesní pozemky ve správě Lesů ČR, s. p., LS Ostrava. O situaci byl informován odpovědný revírník lesní správy.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
13.2.2017 08:26 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku