Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:odstavený osobní automobil
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Na ulici Čapková v Třinci naproti vchodu 653 stojí už rok osobní auto 5T8 1167. Stojí na chodníku a brání při odbočování.
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor dopravy
Vytvořeno: 20.4.2017 11:42
Řešení: Postoupeno odboru dopravy MěÚ Třinec, jako příslušnému orgánu státní správy. Odbor dopravy provedl místní šetření. Nahlášené vozidlo v současné době nejeví známky vraku podle zákona č. 13/1997 Sb. Vozidlo stojí částečně na chodníku tak, jak mu umožňuje dopravní značení osazení na začátku jednosměrného provozu na ulici Čapková (Parkoviště, částečné stání na chodníku, podélné).
Ostatní fotky:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
20.4.2017 12:27 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor dopravy.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku