Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:zlomená kovová konstrukce na sušení prádla
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
za domem 380 na ul. Sosnová je skupina několika kovových konstrukcí umožňující sušení prádla. Jedna z nich je zcela ulomená a hrozí pád na malé děti.
Druh: Poškození opotřebením
Řešitel: odbor správy majetku města
Vytvořeno: 4.6.2017 14:40
Řešení: Postoupeno odboru správy majetku města.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
5.6.2017 10:37 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor správy majetku města.
17.7.2017 14:05 JUDr. Danuta Lasotová Kovové konstrukce na sušení prádla za domem č.p. 380 na ul. Sosnové byly odstraněny dne 14. 7. 2017.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku