Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Jmelí - Nový Borek Třinec
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Dobrý den, chtěl bych upozornit na napadene stromy jmelím podel hlavni cesty na sídlišti Nový Borek kousek od samoobsluhy Enapo. Tyto stromy jsou již ve stavu odumírání, padají z nich větve přímo na cestu.
Druh: Ostatní
Řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství
Vytvořeno: 6.6.2017 09:56
Řešení: Postoupeno odboru životního prostředí a zemědělství. Dle sdělení odboru ŽPaZ rostou uvedené dřeviny na pozemku p. č. 1968/1 v k. ú. Třinec, jehož vlastníkem je společnost CPI BYTY, a. s. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
6.6.2017 10:54 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku