Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Stroma na Sosně
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Dobrý den, mezi domem Sosnová 381 a Domovem důchodců rostou blízko sebe dva husté vysoké javory, které zakrývají osvětlení, nepropouští vzduch (velké vlhko,tma v jinak slunných bytech). Nelze větrat (pyl,suché listí,květy,nálety ptáků). Tyto stromy slouží ptákům jako \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"mezipřistání\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", aby si mohli dělat nová hnízda ve fasádách domů č.381 a 382 nebo přímo ve ventilacích bytů ( např. 381/10). Ptáci zde bydlící svým pronikavým křikem budí obyvatele již ve 3:30h ráno. Jsou slyšet i přes zavřená okna. tyto stromy při mírném větru způsobují hluk a pocit, že stále prší, a zcela zakrývaní výhled na okolí. Jelikož v blízkém okolí je vysokých stromů dostatek, prosíme tyto dva stromy odstranit, děkujeme za pochopení.
Druh: Porucha
Řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství
Vytvořeno: 20.6.2017 15:00
Řešení: Postoupeno odboru ŽPaZ. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze povolení ke kácení dřevin vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Dřeviny plní ve městě významnou ekologickou, biologickou a hygienickou funkci, a proto se k jejich odstraňování přistupuje pouze ze závažných důvodů, jakým je například významné snížení stability dřeviny či výrazné zhoršení zdravotního stavu. O kácení se v případě Vámi uvedených dřevin zatím neuvažuje, jeden z javorů však bude ořezán v rámci arboristických prací do konce tohoto roku.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku