Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Pískoviště a atrakce pro děti na Sosně
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Pískoviště jsou zarostlá travou na ulici Sosnové naproti domu 195-196,Topolové za domem 404-405. Prosím o výměnu písku a úpravu keřů, ať do nich nepadá tolik listí. Kolotoč i atrakce pro děti ve velmi špatném stavu - nutná výměna nebo oprava na ul. Sosnové a celková úprava tohoto místa - chodníku, lavičky i možné oplocení, ať tam nevenčí psy apod.
Druh: Porucha
Řešitel: odbor školství, kultury a tělovýchovy
Vytvořeno: 1.7.2017 17:56
Řešení: Postoupeno odboru školství, kultury a tělovýchovy (kolotoč - opakovaná připomínka ze 4.6.). Odboru životního prostředí a zemědělství provedl odplevelení pískoviť, písek bude dle finančních možností vyměněn příští rok.

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
3.7.2017 08:51 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor školství, kultury a tělovýchovy.
3.7.2017 08:52 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku