Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:slabé osvětlení mostu přes Olši
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Na mostě přes Olši /pod Nemocnici Sosna/ jsou dva sloupy veřejného osvětlení.Oba jsou ovšem obrostlé keři a stromy,takže světlo na chodník skoro vůbec nedopadne. Kryty osvětlení nebyly snad nikdy čištěny,jsou plné hmyzu a tak je světla ještě méně.Myslím,že tato cesta je dost frekventovaná a není moc příjemné jít přes most potmě.Děkuji za nápravu.
Druh: Poškození opotřebením
Řešitel: odbor dopravy
Vytvořeno: 6.9.2017 18:30
Řešení: Postoupeno odboru dopravy. Veřejné osvětlení bylo vyměněno.

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
7.9.2017 07:12 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor dopravy.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku