Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Třídění odpadu
Stav hlášení: Vyřízeno
Popis problému:
Tak nám na Sosně rozšířili místo u kontejnerů a dodali tři na třídění odpadu.Lidé třídí,ale kontejner na papír je už přeplněný,tak jsme dávali kartony a noviny vedle kontejneru,v domění,že přijede NEHLSEN a všechno to sebere,ale ouha,ráno přijeli,papír co byl kolem naházeli do šedého kontejneru,který slouží pro směsný odpad,Kontejner s papírem nevysypali a odjeli.Město soutěží o třídění odpadu a zaměstnanci NEHLSNU to neakceptují.Teď je 12,00 hod a kontejner je stále plný.Jsem zvědav,jestli to dnes vysypou,nebo až budou mít chuť to odvezt.
Druh: Nepořádek
Řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství
Vytvořeno: 11.10.2017 12:48
Řešení: Připomínka postoupena odboru životního prostředí a zemědělství, který zabezpečuje systém nakládání s komunálním odpadem města. Oprávněná osoba zajišťující svoz kontejnerů na tříděný odpad byla upozorněna na pravidelný týdenní výsyp kontejnerů. Kartonový odpad, který byl umístěn v okolí kontejnerů svozová firma odvezla v rámci pravidelných pondělních úklidů ve městě, aby nedocházelo ke znečišťování okolí.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
11.10.2017 13:01 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor životního prostředí a zemědělství.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku