Inspektor pořádku a čistoty

Inspektor čistoty a pořádku


Detail problému


Název:Výtluky na ulici Topolová - chodník
Stav hlášení: V řešení
Popis problému:
Již od léta jsou výtluky na ulici Topolová, hrozí podvrtnutí kotníku.Prosim o opravu silnice i přilehlých,které jsou ve velmi špatném stavu.
Druh: Poškození opotřebením
Řešitel: odbor dopravy
Vytvořeno: 11.11.2017 22:57
Řešení: Postoupeno odboru dopravy.
Stav před:

Vývoj problému
Datum a čas Provedl Popis
13.11.2017 07:59 Inspektor Předáno. Nový řešitel: odbor dopravy.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku