Občanské průkazy

Občanské průkazy
Občanské průkazy, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů MěÚ Třinec přijaty

do dne 01.12.2017

(t.j. 01.12.2017 a dříve)

jsou vyhotoveny. Občané si mohou vyhotovené občanské průkazy vyzvednout v kanceláři č. 136 na MěÚ Třinec v úředních hodinách, tj.

pondělí: 8:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 13:00
středa: 8:00 - 17:00

Při převzetí občanského průkazu je potřeba si zvolit bezpečností osobní kód. Jedná se o kombinaci 4 - 10ti číslic (obdoba PINu u platebních karet). Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat. Doporučujeme dopředu si tuto kombinaci připravit.(Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy veřejné správy).

K převzetí občanského průkazu se vyžaduje osobní přítomnost. Za občana mladšího 15 let doklad převezme zákonný zástupce. Převzetí dokladu zplnomocněným zástupcem není možné.


Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku