eGON centrum Třinec

eGON centrum Třinec

V rámci projektu bude zajištěno školení prostřednictvím vlastních školitelů (proškolených Institutem pro místní správu Praha) pro vlastní úředníky a zaměstnance MěÚ Třinec, členy zastupitelstva, zaměstnance zřizovaných organizací města, zaměstnance a členy zastupitelstev spádových obcí, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovermentu.

Dále zajistí v rámci svého správního obvodu školení pro úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci "eGon Centra" obce s rozšířenou působností.

Projekt přispěje k modernizaci veřejné správy a rozšíření nabídky a kapacity veřejných služeb.

Z hlediska podporovaných aktivit projektu se jedná o individuální projekt, který má systémový charakter a jehož uskutečnění představuje klíčovou podmínku pro naplňování strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby", schválené Usnesením vlády č. 757/2007.Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku