Biuro podawcze

Biuro podawcze Urzędu Miejskiego Trzyniec


Adres poczty elektronicznej: epodatelna@trinecko.cz

Podanie w formie elektronicznej jest możliwe za pośrednictwem e-maila opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy stosować tylko kwalifikowane podpisy elektroniczne i certyfikaty kwalifikowane wystawione przez akredytowanych dostawców usług certyfikacyjnych (§ 11 ustawy nr 227/2000 Dz.U.).

Lista certyfikatów kwalifikowanych pracowników Urzędu Miejskiego Trzyniec w celu zapewnienia działania poczty elektronicznej:

Numer seryjny Imię pracownika Ważność od Ważność do Przynależność
2351442 (23E152 hex) Jana Bolková 25.5.2017 14.6.2018 Wydział Spraw Wewnętrznych
2213512 (21C688 hex) Alena Macurová 20.1.2017 9.2.2018 Wydział Spraw Wewnętrznych


Lista dozwolonych typów załączników plików: *. txt, *.htm, *.html, *.rtf, *.doc, *.xls, *.jpg, *.tif, *.gif

Wykaz dopuszczonych typów nośników danych:
 • cd z systemem plików ISO9660
 • usb flash dysk z systemem plików FAT32 albo NTFS
 • DVD z systemem plików "Universal Dysk Format"
Adres umieszczenia poczty elektronicznej:
 • Městský úřad Třinec
  Jablunkovská 160
  739 61 Třinec
Procedura w razie błędnego typu załącznika pliku, infekcji wirusowej dokumentu:

W przypadku, kiedy dokument nie będzie czytelny z przyczyn technicznych (np. uszkodzony plik, niedozwolony typ załącznika pliku, plik zainfekowany wirusem, itp.), nieprzyjęcie zostanie bezzwłocznie przekazane wysyłającemu przez odesłanie wiadomości cyfrowej z wytłumaczeniem przyczyn nieprzyjęcia.

Odpowiedzi na pytania dotyczące działania poczty elektronicznej:

Państwa pytania dotyczące działania poczty elektronicznej można wysyłać na adres elektroniczny epodatelna@trinecko.cz, ewentualnie można dzwonić na tel. nr 558 306 180, Wydział Spraw Wewnętrznych.

Lista przepisów prawnych, zgodnie z którymi można wobec Urzędu Miejskiego dokonywać czynności prawnych w formie elektronicznej:

 • ustawa nr 183/2006 Dz.U., o zagospodarowaniu przestrzennym i postępowaniu budowlanym (ustawa budowlana), z późniejszymi zmianami
 • ustawa nr 500/2004 Dz.U., o postępowaniu administracyjnym, z późniejszymi zmianami
 • ustawa nr 106/1999 Dz.U., o dostępie do informacji publicznej, z późniejszymi zmianami
 • ustawa nr 337/1992 Dz.U., ordynacja podatkowa, z późniejszymi zmianami.
Na wniosku należy złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na certyfikacie kwalifikowanym wystawionym przez akredytowanych dostawców usług certyfikacyjnych.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku