Formuláře k vytištění

Odbor dopravy


Dopravně správní agendy
ikona - stáhnout soubor (8.96 kB)
Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
ikona - stáhnout soubor (647.48 kB)
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
ikona - stáhnout soubor (17.89 kB)
Žádost o odečtení bodů - školení bezpečné jízdy
ikona - stáhnout soubor (636.06 kB)
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
ikona - stáhnout soubor (87.50 kB)
Žádost o schválení dovezeného dopravního prostředku
ikona - stáhnout soubor (79.28 kB)
Žádost o schválení technické způsobilosti
ikona - stáhnout soubor (9.29 kB)
Žádost o vrácení řidičských oprávnění - bodové hodnocení
ikona - stáhnout soubor (58.78 kB)
Žádost o vrácení řidičských oprávnění
ikona - stáhnout soubor (655.25 kB)
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
ikona - stáhnout soubor (646.21 kB)
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
ikona - stáhnout soubor (644.18 kB)
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
ikona - stáhnout soubor (652.14 kB)
Žádost o vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
ikona - stáhnout soubor (7.09 kB)
Žádost o výpis bodového hodnocení řidiče
ikona - stáhnout soubor (681.08 kB)
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
ikona - stáhnout soubor (661.88 kB)
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
ikona - stáhnout soubor (656.30 kB)
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
Pozemní komunikace
ikona - stáhnout soubor (263.94 kB)
Formulář žádosti o stanovení místní úpravy dopravního značení
ikona - stáhnout soubor (192.62 kB)
Formulář žádosti o stanovení přechodné úpravy dopravního značení
ikona - stáhnout soubor (946.09 kB)
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
ikona - stáhnout soubor (291.85 kB)
Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace
ikona - stáhnout soubor (30.12 kB)
Žádost o povolení vjezdu do dvorů označených dopravním značením zákaz vjezdu mimo vozidel s povolením MěÚ Třinec
ikona - stáhnout soubor (190.81 kB)
Žádost o povolení výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
ikona - stáhnout soubor (224.97 kB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zřízením vyhrazeného parkování
ikona - stáhnout soubor (230.50 kB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
ikona - stáhnout soubor (193.52 kB)
Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro osobu tělesně postiženou
Stanice měření emisí
ikona - stáhnout soubor (195.70 kB)
Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí
ikona - stáhnout soubor (191.02 kB)
Žádost o vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí
Taxislužba
ikona - stáhnout soubor (152.38 kB)
Průkaz řidiče taxislužby
ikona - stáhnout soubor (289.39 kB)
Přihláška ke zkoušce řidiče taxi
ikona - stáhnout soubor (154.85 kB)
Sdělení provozovatele taxislužby o změnách údajů
ikona - stáhnout soubor (138.93 kB)
Termíny zkoušek odborné způsobilosti řidiče taxislužby ve druhém pololetí roku 2016
ikona - stáhnout soubor (153.23 kB)
Žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby
ikona - stáhnout soubor (153.28 kB)
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku