Formuláře k vytištění

Odbor stavebního řádu a územního plánování


ikona - stáhnout soubor (177.55 kB)
Ohlášení odstranění
ikona - stáhnout soubor (181.47 kB)
Ohlášení stavby
ikona - stáhnout soubor (183.74 kB)
Oznámení o užívání stavby
ikona - stáhnout soubor (179.24 kB)
Oznámení stavebního záměru s certifikatem autorizovaného inspektora
ikona - stáhnout soubor (167.31 kB)
Oznámení změny v užívání stavby
ikona - stáhnout soubor (84.23 kB)
Podnět na pořízení změny uzemního plánu
ikona - stáhnout soubor (187.75 kB)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
ikona - stáhnout soubor (70.03 kB)
Žádost o souhlas města Třince se stavbou
ikona - stáhnout soubor (176.88 kB)
Žádost o stavební povolení
ikona - stáhnout soubor (183.32 kB)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
ikona - stáhnout soubor (181.20 kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
ikona - stáhnout soubor (173.72 kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
ikona - stáhnout soubor (194.38 kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
ikona - stáhnout soubor (183.75 kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
ikona - stáhnout soubor (193.33 kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
ikona - stáhnout soubor (186.39 kB)
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
ikona - stáhnout soubor (65.62 kB)
Žádost o vyjádření z hlediska územního plánu
ikona - stáhnout soubor (176.77 kB)
Žádost o územní souhlas
Koordinované stanovisko, vyjádření
ikona - stáhnout soubor (168.57 kB)
Pokyny pro žadatele k podání žádosti o vydání koordinovaného stanoviska, vyjádření
ikona - stáhnout soubor (103.15 kB)
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska, vyjádření
Soutěž Stavba roku
ikona - stáhnout soubor (50.69 kB)
Přihláška do soutěže STAVBA ROKU 2017
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku