Komise

Přehled komisí Rady města Třince platný od 1. 11. 2017


 1. Finanční komise
  Předseda:      Mgr. Ladislav Vrátný
  Členové:      Ing. Milan Sikora
         Mgr. Ivo Kaleta
         Ing. Terezia Trojková
         Ing. Jan Lasota
 2. Majetkoprávní komise
  Předseda:      JUDr. Jana Kantorová
  Členové:      Mgr. Ivo Kaleta
         Ing. Jana Přerovská
         Pawel Sajdok
         Ing. Robert Golasowski
         Ing. Miroslav Doseděl
         JUDr. Marcela Chvalinová
 3. Bytová komise
  Předseda:      Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.
  Členové:      Erna Grygová
         JUDr. Jitka Kyvalská
         Radek Pyszko
         Šárka Sikorová
         Mgr. Alena Roszková
 4. Komise dopravy
  Předseda:      Bc. Bohdan Sikora, MSc.
  Členové:      RNDr. Věra Palkovská
         Radim Kozlovský
         Ing. Miroslav Boublík
         Josef Kuźma
         Mgr. Jan Gruszka
         Vladimír Kasztura
         Karel Gajdzica
         Ing. Igor Ćmiel
 5. Komise životního prostředí
  Předseda:      Ing. Wiesław Wania
  Členové:      Ing. Ivo Kantor
         Ing. René Wojnar
         Dorota Pavlasová
         Ing. Radim Klimša
         Bc. Petra Jurásková
         Mgr. Marian Plucnar
         Ing. David Rusz
         Ing. Kateřina Černohorská
 6. Sociálně-zdravotní komise
  Předseda:      MUDr. Štěpán Rucki, CSc.
  Členové:      Marcela Kuchařová
         Bc. Zdenka Mitrengová
         Ing. Gabriela Ščuková
         Marta Bezecná
         Mgr. Renata Czaderová
         Bc. Libuše Koppová
         MUDr. Tomáš Buzek
         Radim Kozlovský
 7. Komise pro výchovu a vzdělávání
  Předseda:      PhDr. Milada Hejmejová
  Členové:      Mgr. Marie Ciencialová
         Mgr. Halina Franková
         Mgr. Anna Ježová
         Bc. Marta Ševčíková
         Mgr. Jaroslav Turoň
         Mgr. Miroslava Vápeníková
         Mgr. Marika Zadembská
         Mgr. Monika Guňková
         Mgr. Dalibor Pyszko
         Mgr. Hana Worková
 8. Komise pro kulturu a sport
  Předseda:      Bc. Regina Szpyrcová
  Členové:      Martin Vaňka
         Ing. Lucie Fremrová
         Jan Delong
         Bc. Vojtěch Dohnal
         Mgr. Evžen Worek
         Bohdan Štafa
         Anna Gavendová
         Mgr. Jiří Zabystrzan
         PhDr. Milada Hejmejová
         Mgr. Jaroslav Turoň
 9. Komise pro činnost Městské policie Třinec
  Předseda:      Anna Gavendová
  Členové:      Mgr. Ivo Kaleta
         Josef Kuźma
         Bc. Josef Alexandr Matera
         Jiří Kuchař
         Bc. Bohdan Sikora, MSc.
         Jan Kaleta
         Martin Vaňka
         Mgr. Daniel Raszka
 10. Komise prevence kriminality
  Předseda:      Mgr. Karel Bieringer
  Členové:      Radim Kozlovský
         Bc. Milena Haškovcová
         npor.Mgr. Martin Sliž
         Josef Kuźma
         Mgr. Vlastimil Starzyk
         Mgr. Ladislav Chromec
         nprap. Karolína Bělunková
         Stanislav Ott
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku