Zvláštní orgány

Zvláštní orgány města Třince (zřízené starostou města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění)


 1. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
  Předseda:      MUDr. Tatiana Klusovádětská lékařka
  Zástupce:      Věra Majerovávedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru SV MěÚ Třinec
  Členové:      Mgr. Ellen Raszková
         Bc. Martina Lenczowská
         Mgr. Anna Lisztwanová
         Mgr. Robert Sikorazástupce MěP Třinec
         Ing. et Mgr. Lukáš Szlaur
  Tajemnice:      Bc. Eva Plucnarová


 2. Povodňová komise města Třince
  Předseda:      starosta města
  Místopředseda:      tajemník Městského úřadu Třinec
  Členové:      tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu určené obce – města Třince
         vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec
         vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Třinec
         ředitel Městské policie Třinec
         velitel sboru dobrovolných hasičů Třinec – Guty
         vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení a ochrany obyvatel krizového štábu určené obce – města Třince
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku