Výbory

Přehled výborů Zastupitelstva města Třince platný od 13. 6. 2017


 1. Zastupitelstvo města usnesením č. 15/441/2016 zvolilo 1.11.2016 tyto členy výboru pro národnostní menšiny
  Předsedu:      JUDr. Janu Kantorovou
  Členy:      Renata Harvanová
         Mgr. Anna Ježová
         Jan Kaleta
         Stanislav Kotlár
         Erich Ondraszek
         Mária Rosolová
         Mgr. Věra Sajdok
         Ing. Georgos Topalidis
         Ing. Wiesław Wania
         Ing. Mariusz Zawadzki
 2. Zastupitelstvo města usnesením č. 03/61/2015 zvolilo do funkce člena finančního výboru
  Předsedu:      Ing. Miroslava Doseděla
  Členy:      Ing. Jana Ference
         Ing. Gustava Pilcha
         Pavla Sajdoka
         Ing. Jana Lasotu
         Ing. Milana Sikoru
         Ing. Ladislava Škvrnu
 3. Zastupitelstvo města usnesením č. 03/62/2015 zvolilo do funkce člena kontrolního výboru
  Předsedu:      Ing. Miroslava Boublíka
  Členy:      Mgr. Kateřinu Cubrovou
         Ing. Karla Turońe
         Mgr. Lukáše Wojtase
         Mgr. Petra Hermana
         Martina Vańku
         Bc. Bohdana Sikoru
         Mgr. Ladislava Vrátného
         Pavla Sajdoka
         Mgr. Josefa Kwaczka
         PharmDr. Lech Branny
 4. Zastupitelstvo města usnesením č. 03/63/2015 zvolilo do funkce člena výboru pro strategický rozvoj města
  Předsedu:      RNDr. Věru Palkovskou
  Členy:      Ing. Ivo Žižku
         Ing. Miroslava Boublíka
         Ing. Zbigniewa Choduru
         PharmDr. Lecha Branného
         Ing. Davida Sventka
         Mgr. Ivo Kaletu
         Ing. Miroslava Doseděla
         Radima Kozlovského
         Mgr. Ladislava Vrátného
         Ing. Wiesława Waniu
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku