Czech POINT

Kontaktní pracoviště Czech POINT


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Logo pracoviště Czech POINT Na Městském úřadě v Třinci najdete pracoviště Czech POINTu v kancelářích označených na dveřích logem Czech POINT:

Pracovník: Kancelář: Telefon: E-mail:
Lucie Cieślarová 128 Ikona domku - poloha kanceláře na mapě podlaží budovy 558 306 126 lucie.cieslarova-a v kolečku-trinecko.cz
Jaroslava Molinová 128 Ikona domku - poloha kanceláře na mapě podlaží budovy 558 306 124 jaroslava.molinova-a v kolečku-trinecko.cz
Alena Romanová 128 Ikona domku - poloha kanceláře na mapě podlaží budovy 558 306 123 alena.romanova-a v kolečku-trinecko.cz
Ing. Andrea Szlauerová 127 Ikona domku - poloha kanceláře na mapě podlaží budovy 558 306 125 andrea.szlauerova-a v kolečku-trinecko.cz
Bc. Eva Bartoszová 335 Ikona domku - poloha kanceláře na mapě podlaží budovy 558 306 243 eva.bartoszova-a v kolečku-trinecko.cz

Úřední hodiny pracoviště CzechPOINT pro veřejnost jsou:
Pondělí, Středa 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 - 13:00

Ceník
Rejstřík trestů - fyzických i právnických osob 100,-Kč za celý výpis bez ohledu na počet stran
Výpis ze základních registrů 50 Kč za každou i započatou stránku
Výpis z centrálního registru řidičů 15 Kč za každou i započatou stránku
Výpis ze živnostenského rejstříku 20 Kč za každou i započatou stránku
Ostatní výpisy 50 Kč za každou i započatou stránku
Zřízení datové schránky a jiné služby bezplatně
Zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových první zdarma, každé další během 3 let - 200,- Kč
Provedení autorizované konverze (z listinné do elektronické i obráceně) 30 Kč za každou i započatou stránku

V současné době lze na pracovišti Czech POINT vyřídit následující záležitosti:
 1. Výpisy
  1. Výpis z bodového hodnocení řidiče
  2. Výpis z insolvenčního rejstříku
  3. Výpis z katastru nemovitostí
  4. Výpis z veřejného rejstříku
   • obchodní rejstřík
   • spolkový rejstřík
   • nadační rejstřík
   • rejstřík ústavů
   • rejstřík společenství vlastníků jednotek
   • rejstřík obecně prospěšných společnostní
  5. Výpis z rejstříku trestů
  6. Výpis z rejstříku trestů právnických osob
  7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  8. Výpis ze živnostenského rejstříku
 2. Agendy Informačního systému datových schránek
  1. Žádost o zřízení datové schránky
  2. Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
  3. Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
  4. Žádost o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  5. Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  6. Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  7. Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
  8. Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
  9. Žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
  10. Žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
  11. Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
  12. Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
 3. Konverze dokumentů
  1. Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
  2. Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
 4. Základní registry
  1. Výpis údajů z registru obyvatel
  2. Výpis údajů z registru osob
  3. Veřejný výpis údajů z registru osob
  4. Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  5. Výpis o využití údajů z registru osob
  6. Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  7. Žádost o změnu údajů v registru osob
  8. Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
Veškeré informace o podmínkách vydání konkrétních výpisů naleznete přímo na stránkách Czech POINT na internetové adrese: www.czechpoint.cz
Contact informations
  Městský úřad Třinec
  Jablunkovská 160
  739 61 Třinec

  tel.: +420 558 306 111

 • Logo Czech POINTCzech POINT
 • more...
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku