19. stol.

19. století

1822
Třinec přešel dne 16.2. do vlastnictví Karla Habsburského, syna císaře Leopolda II. a princezny Marie Ludwiky Španělské. Byl adoptován bezdětným manželským párem - sestrou císaře Leopolda II. arcivévodkyní Marii Christinou a vévodou Albertem Sasko - Těšínským. Třinec se stal 30.4. vlastnictvím arciknížete Albrechta Habsburského. Správu statku a hutí vedla knížecí hospodářská kancelář tzv. "Těšínská komora". Do tohoto roku všechny obecní záležitosti vyřizoval fojt, který byl jmenován feudálním vlastníkem Třince. Po zrušení roboty v roce 1848 byla funkce starosty volitelná.

1869-1871
Místní huť zřídila pro třinecké děti jednotřídní polsko-německou utrakvistickou základní školu.

1872
Výstavba nádraží v Třinci. Výstavba prvních dělnických kolonií Olza a Borek. Dne 18.3. byl zahájen provoz na železniční trati Košice-Bohumín jejíž celková délka měřila 368,6 km.

1878
Otevření pošty v Třinci.

1880
Založen Svaz třineckých veteránů.
Ukončení výstavby obecné školy financované Třineckými železárnami.
Na pozemku věnovaném správou železáren byl založen hřbitov společný pro katolíky i evangelíky.
Za vydatné materiální pomoci arciknížete Albrechta byl postaven a vysvěcen katolický kostel.

1887
Zřízena policejní stanice, jejímž hlavním úkolem bylo udržování pořádku v obci a mezi hutníky.

1896
Založení kulturně osvětového spolku Katolická čítárna (Czytelnia Katolicka).

1899
Vysvěcení evangelického kostela, který byl postaven výhradně ze sbírek a darů věřících.
Založení Svazu kovodělníků v Třinci.
Vznikl Třinecký mužský pěvecký sbor, jehož členy byli výhradně úředníci.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku