Průmysl

Průmysl


Město Třinec je významným průmyslovým místem České republiky.

Třinecké železárny patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil Karel Habsburský. Počátky hutní výroby v Třinci jsou spojeny s výrobou surového železa v dřevouhelné vysoké peci. V současné době jsou Třinecké železárny moderním podnikem s uzavřeným hutním výrobním cyklem, jehož hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky.

K významným dceřiným a přidruženým společnostem patří: Energetika Třinec, a.s., D5 Třinec, a.s., TŽ - strojírenská výroba, a.s., Slévarny Třinec, a.s., Refrasil, s.r.o. Třinec, Třinecká projekce, a.s.

Řadu aktuálních informací o podniku, o životě a dění ve městě i blízkém okolí přináší týdeník Třinecký hutník, jehož vydavatelem jsou déle než padesát let právě Třinecké železárny.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku