1901-45

1901-45

1901
Založení Spolku pro postavení Dělnického domu.

1906
Založení dobrovolného požárního sboru. (12.7.)
Slavnostně zahájen provoz v Dělnickém domě. Stal se střediskem kulturně - osvětového a dělnického hnutí na Třinecku.

1910
Založena "Siła" - polský kulturní, osvětový a sportovní spolek v Třinci.

1915
Prvním sportovním klubem v Třinci se stal německý Tenisový sportovní klub.
Dokončení výstavby pevného jezu na řece Olši.

1918
Po světové válce byly vystaveny dva chudobince.

1920
Na základě rozhodnutí ze dne 28.7. Nejvyšší spojenecké rady ve Spa byl vyřešen spor o rozdělení Tešínska (před tímto datem bylo Třinecko na polské straně dohodnuté demarkační linie). Území severně od řeky Olše připadlo Polsku a Československu jižní část s Košicko - bohumínskou dráhou, uhelným revírem a třineckými hutěmi.

1920
V první polovině 20. let bylo v Třinci otevřeno kino AMERlKAN v budově "U Podešvy". Založena česká obecní škola.

1924
Otevřena nová budova české měštanské školy Petra Bezruče.

1928
Dne 25. 9. byla zaslána žádost o povýšení Třince na město.

1930
Teprve v roce 1930 se většina obyvatel hlásila k české národnosti. Třinec navštívil prezident republiky T. G. Masaryk.

1930
Postavena židovská synagoga.

1931
1.1. Povýšení Třince na město
15.4. Otevřena nová česko-německá obecní škola, o tři měsíce později byla přejmenována na "Masarykovou obecní školu".

1932
Zprovoznění koupalište na břehu Olše

1936
Prezident Beneš projel dne 11.6. městem Třinec ve vlaku na cestě z Rumunska.

1938
Začátkem října byl Třinec obsazen polskou armádou.
Slavnostní otevření moderního stadiónu na Borku se konalo 28.srpna.

1939
1.9. V dopoledních hodinách ihned po ústupu polských vojsk do našeho města německé okupační oddíly. Přišly směrem od Frýdku, přes Kanadu a postupovaly dále přes Horní Lištnou směrem k Bílsku. 28.10. byli z našeho města odtransportováni všichni muži židovského vyznání do vnitrozemí Polska.

1945
Ve středu dne 3.5. vstoupily do města po 6 hod. ranní první jednotky sovětské armády osvoboditelky.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku