1946-60

1946-60

1946
17.5. byly s Třincem sloučeny obce Konská, Dolní Líštná a Lyžbice.
Přechod Pohřebního ústavu pod správu MNV v Třinci. (patřil družstvu Třineckých krojovaných hutníků). Zřízení provozní záchranné stanice v Třinci.
Zahájení činnosti České tělocvičné jednoty Sokol, (existuje seznam členu členstva Jednoty Sokol v Třinci již od 31.7.1945).
V listopadu obnovil činnost spolek Československého Červeného kríže.
Městská hudební škola zahájila svou činnost v září a zapsalo se do ní prvních 48 žáků.

1947
20.4. Ustanovení Svazu brannosti.
Ministerstvo školství a osvěty povolilo v měsíci květnu obnovení mateřských škol s polským jazykem vyučovacím.
Dne 13.7. slavnostní otevření sadu a obnovení pomníku "Kde domov můj" na Kanadě.
V červenci bylo zahájeno vysílání městského rozhlasu s deseti tlampači.
Ve druhé polovině vzniká skupina Polského kulturně osvětového svazu (PZKO) a Svazu polské mládeže (SMP)
28.10. Otevření nové městské knihovny a čítárny.

1948
V srpnu dochází k reorganizaci školství. Podle nového školního zákona byly dosavadní obecné školy přejmenovány na školy národní a meštanské školy na školy střední.

1949
Nový regulační plán města, který byl vypracován Ing. Alexou a Ing. Medunou stanovil, že železárny se budou rozšiřovat především na sever a město na jih.
V září byla otevřena zvláštní škola.
Založení hasičské zbrojnice.

1950
Při MNV v Třinci zahájil činnost matriční úřad pro třinecké obce Kojkovice a Horní Líštná.
V lednu Třinecké železárny zřídily pro děti - sirotky po svých zaměstnancích tzv. Dětský ráj.
Od 1.března bylo zavedeno označování jednotlivých čtvrtí města římskými číslicemi.
Třinec I. - vnitřní město
Třinec II. - Konská
Třinec III. - Kanada
Třinec IV. - Český Puncov
Třinec V. - Dolní Líštná
Třinec VI. - Lyžbice
Dne 1.4. převzala veškerou záchrannou službu ve městě mimo první pomoci v železárnách Záchranná stanice.
V říjnu byla dána do provozu první část místní autobusové dopravy ČSAD v úseku Třinec-Lyžbice - Oldřichovice - Nebory - Třinec.

1951
Zprovozněna další část místní autobusové dopravy ČSAD v úseku Třinec - Kanada a Třinec - Dolní Líštná.
V polovině roku dochází k reorganizaci hasičského sboru města Třince. Vznikají: požární sbor sdružující jen výkonné členy a hasičská jednotka sdružující výkonné přispívající členy. Dochází ke sloučení české a polské městské knihovny v jeden celek.
Zavádění plynové instalace ve měste.
Vznik prvních městských jeslí.

1952
Bylo započato s vyrovnáváním silnice v Lyžbicích.
Dochází ke sloučení Svazu české a polské mládeže Československý svaz mládeže - ČSM.
V listopadu byl slavnostně zahájen provoz v Pionýrském domě (Dům dětí a mládeže v Třinci), jenž byl adaptován pro tyto účely z bývalého hotelu "TYRNA".
Koncem roku začíná stavba nového železničního nádraží a zároveň je zprovozněno stanoviště ČSAD.
Dne 24.7. slavnostní otevření nové radnice v Třinci.
Počátek Tělovýchovné jednoty Třinec.
Založení Mužského sboru polských písní, od roku 1954 přejmenovaný na Hutnik.

1953
Vznikl Závodní klub TŽ, který vyvíjel velmi bohatou kulturní a osvětovou činnost nejen mezi hutníky, ale také ve městě.

1954
Začala stavba nové okresní nemocnice v Třinci na Sosně.
Dne 16.5. proběhly poprvé volby poslanců do národních výboru. Kandidátky navrhovala Národní fronta.
Byla zřízena v Třinci transfúzní stanice.

1955
Třinecká lidová hvězdárna zahájila svou činnost.

1956
Nová budova, ve které byla umístěna III.česká a původně také II.polská Základní osmiletá škola v Lyžbicích byla slavnostně otevřena dne 2.9.

1957
Zahájena výstavba rozsáhlého sportovního areálu.
Zprovoznění sedačkové lanové dráhy na vrch Javorový.

1958
4.1. dochází k založení JZD v Třinci VI. Lyžbicích.
Otevření nového nádraží ČSD v Třinci se konalo dne 3.3. - stavba zahájena v roce 1952.
18.12. zahájen provoz v kotelně dálkové výtopny.
Stěhování prvních občanu Olza kolonie pod haldou do nových bytu ve městě.
Slavnostní otevření prvních pavilónu se konalo dne 1.11. v nemocnici s poliklinikou, Třinec - Sosna. V prvních dvou pavilónech byl zahájen provoz na infekčním a tuberkulózním oddělení.

1959
16.4. poprvé vysílaná v Čs. rozhlase "Třinecká mazurka", Dr. F. Navary z Holic.
K sloučení tří dosavadních Jednotných zemědelských družstev došlo dne 17. 2. JZD Kojkovice, Dolní a Horní Líštné v jedno JZD s názvem JZD Kojkovice - Líštná Obráncu míru.
K Třinci byly připojeny obce Kojkovice a Horní Líštná.
Zanikl okres Český Tešín a Třinec byl dne organizačně začleněn do okresu Frýdek-Místek.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku