1961-80

1961-80

1960
V létě odevzdali stavbaři do užívání hlavní příjezdovou komunikační tepnu od budovy Městského úřadu až na křižovatku v Lyžbicích.
Dne 1.8 bylo uvedeno do provozu letní koupaliště na Lesní ulici v Třinci.
Začátkem školního roku bylo zahájeno vyučování ve dvou pavilónech nové moderní školy v Lyžbicích.
Byla zde umístěna IV. česká a původně také III. polská Základní devítiletá škola, jenž se později spojila s II. polskou ZDŠ.
V tomto roce bylo také započato vyučování ve dvou nových školních budovách v Konské - Podlesí a Konské - Osůvky.
Přikročeno k likvidaci jedné z prvních dělnických kolonií "Olza", aby se uvolnilo místo pro stavbu nové koksovny.

V první polovině 60.let existovala v Třinci také jedna slovenská třída, která později zanikla.

1961
Během roku dochází ke značnému rozšíření veřejného osvětlení ve městě.
Počátek výstavby sídliště "na Terase".
Ve školním roce 61/62 došlo ke zrušení české národní školy v Horní Líštné.
Dne 1.8. zahájil činnost nově zvolený místní lidový soud v Třinci.

1962
Ve školním roce 62/63 dochází k uzavření česko-polské národní školy v Kojkovicích.
5.12. Otevřen Klub důchodců v Třinci.
Jednotné kulturní středisko JKS vzniklo dne 15.12., tím byl dán základ jednotného řízení kulturního a společenského života ve městě.
25.3. byl zahájen provoz hotelu Slovan v Třinci s kapacitou 60 lužek (Stavoprojekt Hradec Králové a Pozemní stavby-závod Třinec). Provoz byl zahájen bez restaurace, která měla být dokončena ve druhé polovině roku.

1963
Zřízení autoškoly Svazarmu.

1964
Dne 15.11. otevřeno nové autobusové stanoviště pod Kanadou.
29.6. zahájení elektrifikovaného provozu na železnicní trati Třinec - Jablunkov.

1965
Dne 8. května otevřen urnový háj na Třineckém hřbitově.
Vznik Pěveckého souboru Martinů

1966
Vznik divadla malých forem "Křesadlo". Svůj vzor vidělo v progresivních formách Semaforu. "Křesadlo" položilo základ k pěkné kulturní tradici a to soutěži zpěváků amatérů "Zlatá loutna".
Mezi nejstarší občany Československé republiky patřila Marie Zotyková, která zemřela v Třinci čp. 111, ve věku 106 let.
Zahájen provoz na fotbalovém stadiónu s vybavením i pro lehkou atletiku.
Otevření městské čistírny odpadních vod na Balinách.

1967
Dokončení stavby zimního stadiónu a zahájení zkušebního provozu.
10.12. zprovozněna nová automatická telefonní ústředna v Třinci na Terase.
Ve školním roce 67/68 byla pro nedostatek dětí zrušena česká a polská ZDŠ v Dolní Líštné.

1968
25.2. promítání prvního filmu v kině Kosmos.
Zahájení vyučování ve dvou nových školách Dívčí odborné a Gymnáziu.

1969
Od 1.1. zaveden 40 hodinový pracovní týden (volné soboty).
Zahájení provozu Hotelového domu.
5.7. ukončení demolice kostelíku starého 177 let v Třinci - Konské.

1969
Plénum schválilo dne 14.5. městský znak, který navrhl p. Jiří Louda.
Ustavující schůze Matice slezské se konala 11. 6. v Třinci.
V listopadu došlo k ustanovení Svazu Cikánů - Romů a ke vzniku Levé fronty.

1970
Koncem roku 1969 zaniká provoz JKS (Jednotného kulturního střediska), organizační a osvětovou činnost přebírá v Třinci nově vytvořený Společenský dům ROH TŽ VŘSR. Činnost Společenského domu ROH Třineckých železáren VŘSR byla slavnostně zahájena v pátek 16. září v 16 hodin. Finanční náklad byl přes 30 mil. Kčs, stavbu prováděly Pozemní stavby Ostrava. 16. září byl otevřen divadelní trakt a restaurace, společenský sál, loutkové divadlo, přednáškové sály a klubovny byly otevřeny koncem roku. Od tohoto roku začal systematicky pracovat divadelní soubor, který vznikl původně jako Divadlo poezie.

1971
Vznik Divadelního klubu SD ROH TŽ v Třinci. Režisérem divadla byl M. Zéda.
Mimoúrovňové propojení města se Závodní ulicí směrem k hlavní bráně.

1972
Třinecké železárny předaly dne 13.7. městu Třinci 52 m dlouhý podchod pro pěší u jižní brány.

1972
3.12. byl zahájen provoz Tesla, n.p. Rožnov, závod Třinec - Oldřichovice.

1977
Osamostatňuje se Divadlo poezie při SD ROH TŽ v Třinci.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku