Současnost

Současnost

1980
V 80. letech bylo rozšířeno sídliště Sosna, postupně se rozvíjela infrastruktura a služby. Přičleněny obce: Guty, Karpentná, Nebory, Oldřichovice, Ropice, Tyra, Vendryně. Třinec čítal 44 739 obyvatelstva, 5 036 obydlených domů a 14 435 bytů.

1985
Otevřená nová závodní poliklinika ZÚNZ v Třinci Podlesí.

1991
Podle výsledků z posledního sčítání lidu bylo ve městě celkem 570 domu se 16 392 byty a 4 462 trvale obydlených domu s 5 623 byty. V Třinci bylo 44 980 trvale bydlících osob, v tom 30 518 národnosti české, 9 965 národnosti polské a 2 133 národnosti slovenské a 2 364 příslušníků ostatních národností.
30.4. vzniklo regionální sdružení EKOS.
Vznik Třinecké kabelové televize, jejímž většinovým podílníkem jsou Třinecké železárny.
Od 18.4. pracuje pod názvem Kabelová televize Třinec, s.r.o.

1993
Od 1.1. dochází k rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Třinec se stal součástí České republiky.
Proběhla privatizace závodní nemocnice Třinec - Podlesí, která se tak stala druhým nestátním zdravotnickým zařízením v ČR.

1994
V září bylo zahájeno vyučování na soukromé Třinecké Obchodní akademii a hotelové škole.
Otevřen nový mezinárodní hraniční přechod I. třídy na pasy a propustky v Horní Líštné.
Do provozu byla uvedena nová čistička odpadních vod v Konské-Balinách, určena k čištění odpadních vod z města i okolí a fenolcpavkových vod z železáren.

1995
Osamostatnění obce Vendryně.
Česká vláda rozhodla o privatizaci zbývajících 50,92% majetku Třineckých železáren, který prostřednictvím Fondu národního majetku stále vlastnil stát. Svým privatizačním projektem se ve výběrovém řízení z rozhodnutí vlády ze dne 25.10. stala vítězem Moravia Steel, a.s. Slaví 700. výročí obec Líštná.
V květnu byla dokončena stavba za 65 miliónu Kč, společná investice České spořitelny, a.s., České pojišťovny, a.s. a Finančního ředitelství. 28.července se konalo slavnostní otevření části, ve které bude sídlit a poskytovat služby Česká spořitelna, a.s.
V srpnu slavnostně otevřel ministr Kočárník nový Finanční úřad v Třinci.

1996
Otevření penzionu pro důchodce v Oldřichovicích.
Po valné hromadě akcionářů TŽ, a.s. začala Moravia Steel, a.s. uplatňovat svá vlastnická práva na TŽ, a.s. vlastnictvím 51 % akcií TŽ, a.s. Na mimořádné valné hromadě, konané 8. března 1996 se společnost Moravia Steel, a.s. ujala výkonu akcionářských práv. Třinecké železárny se tak po 50 letech staly opět firmou bez kapitálové účasti státu.
Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ČR bylo městu Třinec přiznáno právo užívat vlastní prapor.

1997
Na více než 18 miliónu byly vyčísleny škody, které napáchala povodeň v katastru města.

1998
Ukončení výuky na 3. ZŠ v Třinci, ul. Komenského.
Vznik česko - polského Euroregionu Těšínské Slezsko (Śląsk Cieszyński)

1999
Podepsána Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci měst Bielsko-Biała a Třince.
Dne 28.10. byl Otto Gavenda jmenován čestným občanem města Třince.
Položení základního kamene budovy nového Domu dětí a mládeže v Třinci.

2000
Osamostatnění obce Ropice.
Otevřena nová Investiční banka.

2001
Slavnostní otevření nového Domu dětí a mládeže v Třinci na ulici Petra Bezruče se konalo dne 5.1.
V únoru proběhlo sčítání lidu. Dle předběžných výsledků, které poskytl Statistický úřad ve Frýdku-Místku žije v Třinci 39 095 obyvatel, z toho 19 098 mužů a 19 997 žen. K české národnosti se hlásí 29 178, moravské 201, slezské 573, německé 55, polské 6 911, romské 15, ostatní 737 obyvatel. Počet domů 4 593 z toho neobydlených je 290 a bytů 15 231 a neobydlených bylo hlášeno 858.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku