Vyznamenaní občané

Udělení čestného občanství

 • – jako zvláštní projev úcty a obdivu za to, jak během 2. světové války dokázala statečně čelit životním útrapám, způsobeným holocaustem, a za reprezentaci města až na celostátní úrovni především v běhu na lyžích a plavání
  Gertruda Milerská
  uděleno v r. 2016
 • – jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím projeveným v bojích 2. světové války.
  plk. Arnošt Steiner in memoriam
  uděleno v r. 2015
 • – za celoživotní přínos v oblasti hudební tvorby a dlouholetou, obětavou práci pro třinecké děti a mládež
  Václav Štývar
  uděleno v r. 2004
 • – za celoživotní přínos pro rozvoj třineckého sportu
  Rudolf Labaj
  uděleno v r. 2002
 • – za celoživotní přínos pro rozvoj třineckého sportu
  Otto Gavenda
  uděleno v r. 1999

Cena města

 • – za dlouholeté úspěšné vedení kurzů společenského tance a Tanečního klubu Elán, za vynikající reprezentaci města a regionu v oblasti tanečního sportu
  Oton Hila
  uděleno v r. 2017
 • – za vynikající celoživotní práci ve sportu v Třinci a propagaci třineckého sportu nejen v České republice, ale i v zahraničí
  Ivan Vodička
  uděleno v r. 2017
 • – za dlouholetou propagaci sportu všestrannou aktivní činností a za výrazný podíl na rozvoji sportovního života v Třinci
  Otto Dobesch
  uděleno v r. 2016
 • – za vynikající reprezentaci města a republiky v orientačním běhu a dlouholetou úspěšnou trenérskou a organizační činnost
  Anna Gavendová
  uděleno v r. 2016
 • – za dlouholetý a zásadní přínos k rozvoji sociálních služeb v Třinci a regionu
  Ing. Česlav Santarius
  uděleno v r. 2015
 • – za dlouholetý přínos pro město Třinec v oblasti sportu
  HC Oceláři Třinec
  uděleno v r. 2015
 • – za dlouholetou činnost a reprezentaci města v oblasti sborového zpěvu
  Pěvecké sdružení Martinů
  uděleno v r. 2015
 • – za dlouholetý přínos pro město v oblasti sportu, hokeje a fotbalu v Třinci
  Eduard Machaczek
  uděleno v r. 2014
 • – za dlouholetý přínos pro město v oblasti sborového zpěvu
  Polský pěvecký sbor Hutnik
  uděleno v r. 2014
 • – za propagaci města Třince v celostátním i mezinárodním měřítku související s činností Komplexního kardiovaskulárního centra
  Nemocnice Podlesí, a.s.
  uděleno v r. 2013
 • – za dlouholetou reprezentaci města Třince ve výtvarném umění
  Eduard Ovčáček
  uděleno v r. 2013
 • – za úspěšnou dlouholetou trenérskou a organizátorskou činnost v oddílu vzpírání.
  Jan Cymorek
  uděleno v r. 2013
 • – za dlouhodobou tvůrčí a organizátorskou činnost v oblasti hudební kultury a za reprezentaci Třince a regionu v celostátním i mezinárodním měřítku
  Pavel Kaleta in memoriam
  uděleno v r. 2012
 • – za dlouhodobý a zásadní přínos k rozvoji konceptuální tvorby a za celoživotní hledání netradičních výrazových forem v oblasti poezie a výtvarného umění.
  Jan Wojnar
  uděleno v r. 2012
 • – za dlouhodobý a zásadní přínos k rozvoji konceptuální tvorby a za celoživotní hledání netradičních výrazových forem v oblasti poezie a výtvarného umění.
  Karel Adamus
  uděleno v r. 2012
 • – za celoživotní přínos ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže v literárně dramatickém oboru a za vybudování celostátního renomé výuky tohoto uměleckého oboru v Třinci
  BcA. Marcela Kovaříková
  uděleno v r. 2012
 • – za trenérskou činnost a významný podíl na rozvoji zápasu v Třinci
  Jiří Franěk
  uděleno v r. 2011
 • – za významný podíl na vedení oddílu zápasu a jeho rozvoji v Třinci
  Petr Casadio
  uděleno v r. 2011
 • – za významný podíl na založení oddílu sportovní gymnastiky a jeho rozvoji
  Jan Sikora
  uděleno v r. 2011
 • – za stěžejní podíl na hospodářském rozvoji města a za dlouhodobé spoluvytváření podmínek pro kulturní, sportovní a společenské vyžití občanů Třince a regionu.
  Třinecké železárny, a.s.
  uděleno v r. 2011
 • – za dlouhodobý přínos pro Třinec v oblasti výtvarného umění
  Josef Novický
  uděleno v r. 2011
 • – za celoživotní významný podíl na rozvoji atletiky v Třinci
  Karel Oblúk in memoriam
  uděleno v r. 2010
 • – za celoživotní přínos k rozvoji hudební kultury a publicistiky v Třinci a regionu.
  Ing. Robert Ramík
  uděleno v r. 2010
 • – za celoživotní přínos pro město Třinec v oblasti sborového zpěvu
  Theodora Peřinová
  uděleno v r. 2009
 • – za dlouholetou organizátorskou a trenérskou činnost v šachovém oddílu a za úspěšnou reprezentaci města Třince
  Ing. Edvard Schoupal
  uděleno v r. 2009
 • – za celoživotní přínos pro město Třinec v oblasti regionální historie
  PhDr. Stanislav Zahradnik, CSc.
  uděleno v r. 2009
 • – za dlouhodobý přínos pro město Třinec v oblasti popularizace astronomie a regionální historie
  Vladimír Knybel
  uděleno v r. 2009
 • – za dlouhodobý přínos pro město Třinec v umělecké oblasti
  Rudolf Štafa
  uděleno v r. 2008
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku