Online pozorování pro školy a odbornou veřejnost

Hvězdárna Mikuláše Koperníka v Třinci


Historie Současnost Aktuality

Pilotní projekt online pozorování pro školy a odbornou veřejnost


Třinecká observatoř ve spolupráci s hvězdárnou Návsí již několik let testuje a zkoumá postupy tak zvaného ONLINE pozorování pro veřejnost. Jedná se prozatím za ojedinělý počin, protože je velice náročný jak na finance, tak na optiku a taktéž na hardwarové vybavení observatoře. V neposlední řadě také odbornou připravenost lektora, jenž online pozorování připravuje a vede. Právě pro tyto obtíže nebyl zatím rozšířen na veřejných hvězdárnách a vyhýbají se mu i velké observatoře, protože tam na to zase nemají volný čas.

Tento postup nočního a denního pozorování je unikátní v tom, že se nepozoruji objekty už volným okem přes okulár, ale speciální vysoko-citlivou CMOS kamerou, která přenáší zesíleny obraz z teleskopu do počítače, kde je mnohonásobně saturován a převeden na monitor, kde ho můžou pohodlně zhlédnout návštěvníci. Tento postup je obdoba snímaní obrazu na profesionálních observatořích, na obřích teleskopech ale né za účelem promítání veřejnosti. Tam naopak dochází k dalšímu vědeckému zpracování obrazu, třeba na grafy a tabulky. Při online pozorování taktéž může byt obraz dále zpracován vědecky, není to však primárním účelem. Účel je ukázat daleko kvalitnější obrazy hlubokého vesmíru v pohodlnější formě na velkoplošném monitoru.

Ke konečné realizaci jsme přistoupili teprve po mnoha testech na různých kamerách a astrografech, kde se hledalo kompromisní řešení dle finančních možností a hlavně již stávajícího optického vybavení obou hvězdáren, které je limitováno velice nevhodnou lokací Třinecké hvězdárny. Tudíž se musely zakoupit dva telekonvertory, (zkracovače ohniskové délky), pro jeden teleskop aby se maximálně využila jeho světelnost a ohnisková délka.

Celý projekt je proto vybudován na Astrografu Celestron HD 203/2030mm Plus 2 telekonvertory 0,7X a 0,33X.

Barevné kameře CMOS s chlazením ASI 174MC-Cool. A monochromatické CMOS kameře QHY 5L II.

Tato sestava tak umožňuje snímat barevně i monochromaticky Měsíc širokoúhle ohniskem 670 mm, nebo detailně ohniskem 1400 mm, nebo 2030 mm za vysokého rozlišení. Objekty hlubokého vesmíru (DSO), pak širokoúhle ohniskem 670 mm, nebo 1400 mm.

Takto jsme dosáhli maximálního možného rozpětí použitelnosti jednoho astrografu pro snímání jak Měsíce, tak planet, i hlubokého vesmíru, což nám velice ulehčí přemísťování sestavy při expedicích za „tmou“, kde je třeba ušetřit každý kilogram převozní váhy teleskopů.

Přibližné náklady na tento projekt byly cirka 90 000 Kč. Na financování se podílelo město Třinec a hvězdárna Návsí.

Do budoucna bychom chtěli tento projekt rozšířit o vědeckou část. Kdy se tato sestava bude používat na fotometrické a spektrografické pozorování kataklyzmatických proměnných, zejména supernov.


Online sestava Kamera ASI 174MCC. Telekonvertor 0,33X. Astrograf Celestron HD 203/2030mm

První fotografie z online pozorování MěsíceLogo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku