Sluneční spektrograf

Hvězdárna Mikuláše Koperníka v Třinci


Historie Současnost Aktuality

Sluneční spektrograf


Třinecká observatoř loni dostala další vědecký přístroj, jenž byl ještě do nedávna k vidění jen na velkých univerzitních observatořích. Jedná se o sluneční spektrograf, zatím ve stádiu prototypu. Který byl vyvíjen na Observatoři Návsí svépomocí, členy astronomického klubu. Financován z vlastních zdrojů. Náklady na stavbu nepřekročily 3000 Kč. Od začátku byl projektován jako jednoduchá stavebnice, aby si ho mohl postavit případně i zručnější astro amatér bez hlubších vědomostí v optice.

Jedná se o „light“ verzi vhodnou i pro prezentaci školám při fyzikálních laboratorních pracích, nebo prezentacích chemického složení naší mateřské hvězdy na lidových hvězdárnách.


Je to zjednodušená verze klasického mřížkového slunečního spektrografu, předběžně pojmenovaná K-20/1400. Kvůli enormnímu snížení nákladů na stavbu nemá klasickou skleněnou mřížku, ale holografickou mřížku vyrobenou z disku DVD, nebo BRD (Blu-Ray), a štěrbina je vyrobená z kovových břitů. Kolimátor byl úplně vypuštěn, aniž by to podstatně zhoršilo obraz a objektiv je ze starého fotoaparátu. Tímto „patentem“ se cena celého přístroje dostala na zlomek, aniž by utrpěla zamýšlená užitná hodnota. Jen pro představu nejlevnější skleněná spektrografická mřížka na trhu, která má 900 čar na mm, stojí asi 3600 Kč. Optická štěrbina asi 3000 Kč a barevně korigovaný kolimátor asi 2000 Kč.

Přístroj je použitelný ve dvou verzích jednoduchou manipulací. Jednak vizuálně, kdy se sluneční spektrum může prohlížet přímo okem pomocí okuláru. Nebo fotograficky - nasazením zrcadlového fotoaparátu, kdy se po manuálním zaostření mohou pořizovat vybrané úseky spekter různých disperzí.
Jeho rozlišovací schopnost je kolem 1 nanometru pokud se použije mřížka DVD 1400 čar na mm a 0,2 nanometru, s mřížkou BRD 2400 čar na mm.

Ukázka vysokodisperzního spektra slunce spektrografem K20/1400. Manganový triplet na Slunci, v zelené části spektra.

Již při praktických testech byl vznesen požadavek pedagogickým sborem, aby spektrograf byl použitelný i na hvězdy a mlhoviny. Což se okamžitě ukázalo jako nemožné z technických důvodů.
Prostě nebyl od začátku k tomu projektován. Tak jsme začali znovu vyvíjet nový, daleko sofistikovanější „hvězdný“ spektrograf. Je již ve fázi prototypu a testování. Jedná se o verzi K-40/200. Jenž má už plnohodnotné optické součásti a náklady na něj vystoupaly už na 12 000kč. Zatím bude používán jen na observatoři Návsí a to z důvodu menšího světelného smogu. V Třinci bohužel je světelný smog tak velký, že spektrografii s dlouhými expozicemi naprosto vylučuje.Nízko disperzní spektrum emisní mlhoviny M42 v Orionu, spektrografem K40/200. Jedná se o 6 minutovou expozici, při které se již zobrazily všechny chemické prvky, které se podílejí na barevné emisi mlhoviny.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku