Neziskové


Bunkr, o. s.
Občanské sdružení Bunkr-klub mladých bylo založeno jednotlivci a mládežnickými organizacemi v lednu 2003. K 1.červnu 2007 došlo ke změně názvu občanského sdružení na: Bunkr, o. s. a změně sídla sdružení na: Lidická 541, 739 61 Třinec. Posláním je nabízet sociální služby mladým lidem z Třince a okolí, příznivě ovlivňovat jejich způsob trávení volného času a preventivně působit v problematice užívání drog a dalších patologických jevů ve společnosti. Bunkr, o. s. provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Kluby Bunkr a Bunkřík. Toto NZDM nabízí sociální služby - prostor pro trávení volného času, volnočasové, výchovné aktivity a základní poradenství. Další aktivity jsou: Hudební zkušebna, Streetwork, Studentský tým, Prožitkové programy pro třídy ZŠ, Evropská dobrovolná služba, Exchange - výměny mládeže, vzdělávání pro pedagogické pracovníky.
http://www.bunkr.cz

Jordán, středisko pro osoby s duševním onemocněním
Středisko Slezské diakonie Jordán je střediskem pro osoby s duševním onemocněním. Mezi nabídku služeb střediska patří: individuální a skupinová terapie, sociální poradenství, arteterapeutická dílna, keramická dílna, duchovní péče. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. Kontakt: Telefon: 558 329 880, e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz, adresa: Hraniční 280, Třinec - Kanada
http://www.slezskadiakonie.cz/

KPVU Třinec
Sdružení, snažící se mapovat tvorbu napříč generacemi tvůrců, jejich stylu vyjadřování a technikám v daných mantinelech jak ve své galerii, workshopech, přednáškách aj., a to i celorepublikově.
http://kpvutrinec.webnode.cz

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
KaPA je nezisková společnost působící zejména v oblasti Třinecka a Jablunkovska. Zajišťuje poradenské a vzdělávací služby, zprostředkování zaměstnání a díky projektům EU nabízí řadu bezplatných služeb (např. také hlídání dětí během školního roku i o prázdninách). Firmám je určena široká škola specializovaných kurzů z oblasti soft skills. Dále společnost zajišťuje počítačové a jazykové kurzy, výuku ve zdravovědě vč. kurzů první pomoci a vzdělává také pracovníky sociálních služeb.
http://www.kapa-ops.cz

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení
Terénní sociální služba lidem s duševním onemocněním. Nabízíme: pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tel.: 737 478 288; e-mail: noe.tc@slezskadiakonie.cz; adresa: Hraniční 280, Třinec – Kanada.
http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/noe-trinec-podpora-samostatneho-bydleni

Občanské sdružení KARAVANA
Práce s dětmi a mládeží se zaměřením na děti a mládež ze slabších sociálních rodin, z rozvrácených rodin. Pořádání prožitkových programů, besed, přednášek, koncertů, víkendových pobytů.
http://oskaravana.trinec.cz/

Poradna Elpis Třinec
Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání, mezilidské vztahy a rodinné krize. Poskytujeme sociální, psychologické a právní poradenství, vše bezplatně a anonymně. Tel.: 558 320 300, e-mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku