Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN TŘINEC


Zastupitelstvo města Třince na svém 19. zasedání dne 13.6.2017 usnesením č. 19/563/2017 rozhodlo o pořízení Změny č. 3 územního plánu Třinec
ikona - stáhnout soubor (186.63 kB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Třinec
ikona - stáhnout soubor (164.29 kB)
Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Třinec
ikona - stáhnout soubor (200.35 kB)
Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Třinec
Zastupitelstvo města Třince na svém 8. zasedání dne 8.12.2015 usnesením č. 08/253/2015 rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu Třinec
ikona - stáhnout soubor (151.03 kB)
Oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Třinec
Návrh změny č. 2 územního plánu Třinec
Textová část
ikona - stáhnout soubor (1.51 MB)
Třinec - změna č.2 - odůvodnění
ikona - stáhnout soubor (1.49 MB)
Třinec - změna č.2 - srovnávací text
ikona - stáhnout soubor (1.02 MB)
Třinec - změna č.2 - územní plán
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (2.37 MB)
1). Základní členění
ikona - stáhnout soubor (3.26 MB)
2). Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (1.22 MB)
3). Doprava
ikona - stáhnout soubor (1.02 MB)
4). Vodní hospodářství
ikona - stáhnout soubor (349.60 kB)
5). Energetika, spoje
ikona - stáhnout soubor (238.48 kB)
6). Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (3.74 MB)
7). Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (1.31 MB)
8). Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (1.53 MB)
Zóna havarijního plánování
Právní stav územního plánu Třinec po změně č. 1
Textová část
ikona - stáhnout soubor (1.18 MB)
Právní stav územního plánu Třinec po změně č. 1
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (141.94 kB)
1.Výkres základního členění území-legenda
ikona - stáhnout soubor (10.18 MB)
1.Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (402.26 kB)
2.Hlavní výkres-legenda
ikona - stáhnout soubor (17.11 MB)
2.Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (512.57 kB)
3.Výkres koncepce dopravní infrastruktury-legenda
ikona - stáhnout soubor (17.13 MB)
3.Výkres koncepce dopravní infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (465.17 kB)
4.Výkres koncepce vodního hospodářství-legenda
ikona - stáhnout soubor (17.62 MB)
4.Výkres koncepce vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (425.50 kB)
5.Výkres koncepce energetiky a spojů-legenda
ikona - stáhnout soubor (16.44 MB)
5.Výkres koncepce energetiky a spojů
ikona - stáhnout soubor (225.19 kB)
6.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-legenda
ikona - stáhnout soubor (6.42 MB)
6.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (1.14 MB)
7.Koordinační výkres-legenda
ikona - stáhnout soubor (24.03 MB)
7.Koordinační výkres

Zastupitelstvo města Třince na svém 8. zasedání dne 8.12.2015 usnesením č. 08/252/2015 vydalo Změnu č. 1 územního plánu Třinec jako opatření obecné povahy č. 1/2015.


ikona - stáhnout soubor (569.96 kB)
Opatření obecné povahy č.1-2015
Textová část
ikona - stáhnout soubor (990.91 kB)
Změna č. 1 územního plánu Třinec - I.A. Textová část
ikona - stáhnout soubor (1.67 MB)
Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Třinec - II.A. Textová část
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (109.56 kB)
1.Výkres základního členění území-legenda
ikona - stáhnout soubor (9.81 MB)
1.Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (293.02 kB)
2.Hlavní výkres-legenda
ikona - stáhnout soubor (17.08 MB)
2.Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (364.26 kB)
3.Výkres koncepce dopravní infrastruktury-legenda
ikona - stáhnout soubor (19.18 MB)
3.Výkres koncepce dopravní infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (264.50 kB)
4.Výkres koncepce vodního hospodářství- legenda
ikona - stáhnout soubor (18.17 MB)
4.Výkres koncepce vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (271.51 kB)
5.Výkres koncepce energetiky a spojů-legenda
ikona - stáhnout soubor (15.50 MB)
5.Výkres koncepce energetiky a spojů
ikona - stáhnout soubor (127.51 kB)
6.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-legenda
ikona - stáhnout soubor (5.77 MB)
6.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (501.55 kB)
7.Koordinační výkres-legenda
ikona - stáhnout soubor (24.36 MB)
7.Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (213.81 kB)
8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-legenda
ikona - stáhnout soubor (15.76 MB)
8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Zastupitelstvo města Třinec na svém 23. zasedání dne 22. 4. 2014 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Třinec za období 11/2011 – 11/2013


ikona - stáhnout soubor (12.31 MB)
Zpráva o uplatňování Územního plánu Třinec za období 2009 - 2013

Zastupitelstvo města Třince na svém 6. zasedání dne 20.09.2011 usnesením č. 06/171/2011 vydalo územní plán Třinec jako opatření obecné povahy č. 1/2011.


Příloha I.A
ikona - stáhnout soubor (632.60 kB)
Textová část návrhu Územního plánu Třinec
Příloha I.B - Grafická část návrhu Územního plánu Třinec
ikona - stáhnout soubor (8.03 MB)
1_Výkres záklaního členění území
ikona - stáhnout soubor (259.15 kB)
1_Základní členění území - legenda
ikona - stáhnout soubor (12.66 MB)
2_Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (552.47 kB)
2_Hlavní výkres - legenda
ikona - stáhnout soubor (13.36 MB)
3_Výkres koncepce dopravní infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (665.61 kB)
3_Dopravní infrastruktura - legenda
ikona - stáhnout soubor (13.51 MB)
4_Výkres koncepce vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (610.03 kB)
4_Vodní hospodářství - legenda
ikona - stáhnout soubor (12.57 MB)
5_Výkres koncepce energetiky a spojů
ikona - stáhnout soubor (564.01 kB)
5_Energetika a spoje - legenda
ikona - stáhnout soubor (5.25 MB)
6_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (378.48 kB)
6_Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - legenda
Příloha II.A
ikona - stáhnout soubor (2.55 MB)
Textová část odůvodnění Územního plánu Třinec zpracované projektantem
Příloha II.B - Grafická část odůvodnění Územního plánu Třinec
ikona - stáhnout soubor (19.03 MB)
7_Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (989.51 kB)
7_Koordinační výkres - legenda
ikona - stáhnout soubor (16.45 MB)
8_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (439.07 kB)
8_Předpokládané zábory půdního fondu - legenda
ikona - stáhnout soubor (2.20 MB)
9_Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (551.96 kB)
9_Širší vztahy - legenda
Příloha II.C
ikona - stáhnout soubor (1.29 MB)
Textová část odůvodnění Územního plánu Třinec zpracované pořizovatelem
SEA (Strategic Environmental Assessment)
ikona - stáhnout soubor (2.52 MB)
SEA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí
NATURA
ikona - stáhnout soubor (5.23 MB)
NATURA - vyhodnocení vlivů ÚP na EVL
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku