Aktuality

Aktuality


Seniorgymnázium 2015

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 si 5 nejvěrnějších studentů Seniorgymnázia 2015 slavnostně převzalo z rukou místostarosty města Třince pana Radima Kozlovského a vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec Mgr. Ellen Raszkové, za účasti představitelů Gymnázia Třinec ředitelky Mgr. Romany Cieslarové, Ph.D. a statutární zástupkyně ředitele RNDr. Bibiany Kučírkové, závěrečné osvědčení o úspěšném absolvování Seniorgymnázia 2015. Podmínkou pro obdržení osvědčení je 70% účast na přednáškách Seniorgymnázia realizovaných v daném kalendářním roce. Seniorgymnázia 2015 se v loňském roce zúčastnilo celkem 153 klientů na 10 přednáškách. Mezi úspěšnými studenty splňujícími povinnou procentuální účast jsou tito klienti Klubu seniorů: pí Blažena Janeczková, p. Jaroslav Cieslar, p. Stanislav Fizek, pí Žofie Heczková a v neposlední řadě pí Marie Mrózková.

Přednášky Seniorgymnázia, které organizuje odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec společně s Gymnáziem Třinec, jsou další z možností, jak může starší generace příjemně a smysluplně trávit svůj volný čas. Mladá generace studentů gymnázia přednáší těm dříve narozeným. Předává své vědomosti načerpané z knih nebo získané osobními zážitky. Během loňských přednášek se senioři seznámili prostřednictvím přednášek například s „Rokem české hudby“, „Výživou v seniorském věku“ a „Jarní očistou organismu“, s „Legoroboty“ či s „Petrohradem“, něco se senioři dozvěděli také o projektu „Mapa není teritorium“ nebo společně se studenty gymnázia vzdali poctu „Vánocům“. Největší ohlas měla přednáška „Království Kambodža“, kterou navštívilo 23 posluchačů. Ta však nebyla realizována přímo studenty gymnázia, přesto prvenství gymnáziu náleží. Přednášku si pro své vrstevníky seniory připravila dnes již bývalá učitelka Gymnázia Třinec Mgr. Hana Dziadková, nyní členka Klubu seniorů, která čerpala ze svých osobních cestovatelských zkušeností. Na druhém a třetím místě se na pomyslném žebříčku návštěvnosti s počtem 19 klientů shodně umístily přednášky „Rok české hudby“ a „Jak jsem se stal dobrovolníkem v Izraeli“.

Vůbec nejvyšší číslo účasti měla právě čtvrteční přednáška Seniorgymnázium na téma „Jak jsem se stal dobrovolníkem v Izraeli II.“. Po listopadové úspěšné přednášce o „Izraeli“ si sami senioři u přednášejícího studenta Jaroslava Ciencialy, studenta 6. ročníku, vyžádali pokračování této přednášky a sešlo se na ní 31 klientů. Ale to se píše již první kapitola nového ročníku Seniorgymnázia a o tom všem si povíme až příští rok.

V první polovině roku 2016 vás laskavě zveme na přednášky např. o „Islámu“, o „Genealogii – jak si sestavit rodokmen“, o „Populární hudbě“ nebo si přijďte přičichnout ke „Světu vůní“. Na přednášky Seniorgymnázia 2016 jsou zváni nejen členové Klubu seniorů, ale i široká veřejnost z řad seniorů a osob se zdravotním postižením. Přednášky se konají obvykle každý třetí čtvrtek v měsíci, pouze o letních prázdninách přednášky nejsou. Vzhledem k omezené kapacitě Klubu seniorů je však nutné se na přednášky předem přihlásit nejlépe přímo v Klubu seniorů nebo získat informace na telefonních číslech 558 993 756 a 558 306 330. Bližší informace a propagační letáky naleznete také na webových stránkách Klubu: www.trinecko.cz/senior.

V příloze naleznete fotky ze slavnostního předávání osvědčení Seniorgymnázia 2015 a tabulku s informacemi o přednáškách včetně vybraných statistických údajů a grafů.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku