Bystřice

Územně plánovací dokumentace Bystřice (ÚPD)


Zastupitelstvo obce Bystřice na svém 15. zasedání dne 6.12.2016 usnesením č. 389/15/2016 vydalo Územní plán Bystřice jako opatření obecné povahy č. 01/2016.

ikona - stáhnout soubor (485.45 kB)
Veřejná vyhláška o vydání Územního plánu
ikona - stáhnout soubor (1.27 MB)
I.A - ÚP BYSTŘICE
ikona - stáhnout soubor (9.64 MB)
I.B.a - Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (11.96 MB)
I.B.b.1 - Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
ikona - stáhnout soubor (10.52 MB)
I.B.b.2 - Koncepce dopravy a technické infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (8.14 MB)
I.B.c - Výkres veřejně prospěšných staveb
ikona - stáhnout soubor (5.22 MB)
II.A - ODŮVODNĚNÍ ÚP BYSTŘICE
ikona - stáhnout soubor (481.05 kB)
II.A - Příloha č. 1 - rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek
ikona - stáhnout soubor (15.94 MB)
II.B.a - Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (424.81 kB)
II.B.b - Výkres širších vztahů - legenda
ikona - stáhnout soubor (7.14 MB)
II.B.b - Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (10.70 MB)
II.B.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (14.45 MB)
II.B.d.1 - Výkres dopravy
ikona - stáhnout soubor (14.14 MB)
II.B.d.2 - Výkres vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (10.20 MB)
II.B.d.3 - Výkres energetiky, spojů
ikona - stáhnout soubor (1.03 MB)
III. - VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
ikona - stáhnout soubor (2.91 MB)
III.a Natura ÚP Bystřice
ikona - stáhnout soubor (2.92 MB)
III.b Natura ÚP Bystřice - Příloha č.1
ikona - stáhnout soubor (4.02 MB)
III.c SEA Bystřice
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku