Košařiska

Územně plánovací dokumentace Košařiska (ÚPD)
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Košařiska (2017)
ikona - stáhnout soubor (337.36 kB)
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Košařiska
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Košařiska (2013)
ikona - stáhnout soubor (215.00 kB)
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Košařiska
Územní plán Košařiska včetně změny č. 1
ikona - stáhnout soubor (203.33 kB)
I.1 - Návrh územního plánu
ikona - stáhnout soubor (2.58 MB)
I.2.a - Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (2.90 MB)
I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce
ikona - stáhnout soubor (2.68 MB)
I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (2.64 MB)
I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (2.63 MB)
I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů
ikona - stáhnout soubor (1.57 MB)
I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (618.77 kB)
II.1 - Odůvodnění návrhu územního plánu
ikona - stáhnout soubor (3.91 MB)
II.2.a - Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (3.09 MB)
II.2.b - Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (1.66 MB)
II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (574.38 kB)
III. - Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
ikona - stáhnout soubor (434.58 kB)
III.A - Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí
ikona - stáhnout soubor (758.47 kB)
III.B - Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku