Řeka

Územně plánovací dokumentace Řeka (ÚPD)

Zastupitelstvo obce Řeka na svém 4. zasedání dne 20. 07. 2016 vydalo Územní plán Řeka formou opatření obecné povahy č. 1/2016.
Datum nabytí účinnosti 16. 08. 2016


Textová část
ikona - stáhnout soubor (1.04 MB)
I. Územní plán - I.A
ikona - stáhnout soubor (7.53 MB)
II. Odůvodnění územního plánu - II.A
Grafická část
ikona - stáhnout soubor (727.45 kB)
1 - Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (109.86 kB)
1 - Výkres základního členění území - legenda
ikona - stáhnout soubor (1.59 MB)
2 - Hlavní výkres
ikona - stáhnout soubor (278.81 kB)
2 - Hlavní výkres - legenda
ikona - stáhnout soubor (2.49 MB)
3 - Výkres dopravní infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (322.90 kB)
3 - Výkres dopravní infrastruktury - legenda
ikona - stáhnout soubor (1.91 MB)
4 - Výkres technické infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (352.96 kB)
4 - Výkres technické infrastruktury - legenda
ikona - stáhnout soubor (791.64 kB)
5 - Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (147.92 kB)
5 - Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - legenda
ikona - stáhnout soubor (3.62 MB)
6 - Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (574.30 kB)
6 - Koordinační výkres - legenda
ikona - stáhnout soubor (1.20 MB)
7 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (251.59 kB)
7 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - legenda
ikona - stáhnout soubor (3.64 MB)
8 - Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (543.71 kB)
8 - Výkres širších vztahů - legenda
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku