Vendryně

Územně plánovací dokumentace Vendryně (ÚPD)
Územní plán Vendryně
Územní plán Vendryně byl vydán Zastupitelstvem obce Vendryně dne 03.10.2014 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 04.11.2014. Dne 25.07.2016 byla rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj.: MSK 69280/2016, sp. zn.: ÚPS/2955/2016/Ond s nabytím účinnosti 10.08.2016, zrušena část opatření obecné povahy „Územní plán Vendryně“ (dále jen „rozhodnutí KÚ MSK“). Následně byl změněn Územním plánem Vendryně – změna č. 1A, která byla vydána Zastupitelstvem obce Vendryně dne 24.05.2017 Opatřením obecné povahy č. 1/2017 s nabytím účinnosti dne 09.06.2017.

Územní plán Vendryně – Změna č. 1A
ikona - stáhnout soubor (1.32 MB)
I. a II. ZMĚNA Č. 1A ÚP VENDRYNĚ - výrok a odůvodnění
ikona - stáhnout soubor (182.67 kB)
I.B.a - Výkres základního členění území - legenda
ikona - stáhnout soubor (575.95 kB)
I.B.a - Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (610.65 kB)
I.B.b.1 - Hlavní výkres - Urbanistická koncepce - legenda
ikona - stáhnout soubor (527.26 kB)
I.B.b.1 - Hlavní výkres - Urbanistická koncepce
ikona - stáhnout soubor (778.04 kB)
I.B.b.2 - Hlavní výkres - Koncepce dopravy a technické infrastruktury - legenda
ikona - stáhnout soubor (582.53 kB)
I.B.b.2 - Hlavní výkres - Koncepce dopravy a technické infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (331.16 kB)
I.B.c - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - legenda
ikona - stáhnout soubor (499.46 kB)
I.B.c - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (407.82 kB)
II.B.a - Koordinační výkres - legenda
ikona - stáhnout soubor (781.78 kB)
II.B.a - Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (103.79 kB)
II.B.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - legenda
ikona - stáhnout soubor (262.21 kB)
II.B.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (418.69 kB)
II.B.d)1 - Výkres dopravy - legenda
ikona - stáhnout soubor (582.02 kB)
II.B.d)1 - Výkres dopravy
Územní plán Vendryně - původní
ikona - stáhnout soubor (875.83 kB)
I.A ÚP VENDRYNĚ
ikona - stáhnout soubor (8.64 MB)
I.B.a) Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (8.03 MB)
I.B.b.1) Hlavní výkres - urbanistická koncepce
ikona - stáhnout soubor (8.81 MB)
I.B.b.2) Hlavní výkres - koncepce dopravy a technické infrastruktury
ikona - stáhnout soubor (6.33 MB)
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
ikona - stáhnout soubor (2.88 MB)
II.A ODŮVODNĚNÍ ÚP VENDRYNĚ
ikona - stáhnout soubor (11.89 MB)
II.B.a) Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (431.79 kB)
II.B.b) Výkres širších vztahů - legenda
ikona - stáhnout soubor (7.35 MB)
II.B.b) Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (3.75 MB)
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (9.06 MB)
II.B.d.1) Výkres dopravy
ikona - stáhnout soubor (7.63 MB)
II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
ikona - stáhnout soubor (8.12 MB)
II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů
ikona - stáhnout soubor (492.36 kB)
III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP VENDRYNĚ NA URÚ
ikona - stáhnout soubor (20.33 kB)
Poučení
ikona - stáhnout soubor (2.16 MB)
Příloha č. 1 - Návrh rozhodnutí o námitkách
ikona - stáhnout soubor (77.10 MB)
Příloha č. 1 - přílohy
ikona - stáhnout soubor (230.81 kB)
Příloha č. 2 - Návrh vyhodnocení připomínek
ikona - stáhnout soubor (32.94 MB)
Příloha č. 2 - přílohy
ikona - stáhnout soubor (7.51 MB)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
ikona - stáhnout soubor (428.59 kB)
Vyhodnocení vlivů ÚP Vendryně - Natura 2000

Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zrušení části opatření obecné povahy „Územní plán Vendryně“ s nabytím účinnosti 10. 08. 2016


ikona - stáhnout soubor (6.26 MB)
Rozhodnutí
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku