Odbor sociálních věcí

Oddělení rozvoje sociálních služeb na Městském úřadu Třinec

Oddělení rozvoje sociálních služeb:

 • zajišťuje koncepční činnost v oblasti střednědobého plánování, rodinné politiky, prevence kriminality a protidrogové prevence,
 • zajišťuje metodickou činnost pro celý odbor sociálních věcí, příspěvkové organizace a další sociální služby,
 • zabezpečuje hospodaření celého odboru sociálních věcí,
 • dohlíží na hospodaření příspěvkových organizací města – Centrum sociální pomoci Třinec a Sociální služby města Třince a ve spolupráci s interním auditem města provádí kontroly jejich hospodaření,
 • vytváří finanční analýzy hospodaření příspěvkových organizací,
 • zajišťuje podklady pro granty v sociální oblasti, kontroluje jejich využívání a závěrečné zprávy včetně vyúčtování,
 • zajišťuje činnost Klubu seniorů,
 • zajišťuje vyúčtování projektů, které odbor sociálních věcí získá včetně příspěvků na výkon státní správy a další činnosti,
 • zajišťuje agendu romského poradce a agendu doprovázení pěstounských rodin.

Kontaktní adresa:

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Oddělení rozvoje sociálních služeb najdete na odboru sociálních věcí, který se nachází na 3. podlaží v nové přístavbě budovy Městského úřadu Třinec.

K Městskému úřadu je možné se dopravit osobním automobilem, autobusem či vlakem. Úřad disponuje 2 parkovišti. Jedno parkoviště se nachází v těsné blízkosti úřadu, avšak doba parkování je omezena na 2 hodiny. Parkování na druhém parkovišti není časově omezeno, toto se nachází zhruba 1 minutu od úřadu směr „Třinec, Centrum“. V této části Třince se nachází i vlaková zastávka, která je od úřadu vzdálena zhruba 8 minut pěší chůzí.


Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.

Středa 8:00 - 17:00 hod.


Sociální pracovnice a pracovnice oddělení rozvoje sociálních služeb vyjíždějí na terénní šetření a na jednání mimo budovu Městského úřadu Třinec, proto doporučujeme dohodnout si schůzku předem, pokud chcete jednat s konkrétní pracovnicí. Je možné si dohodnut schůzku také mimo stanovené úřední hodiny. Pracovnice se vzájemně zastupují a základní informace předá klientům kterákoli pracovnice oddělení rozvoje sociálních služeb.Kontaktní informace


Kontakty na konkrétní pracovníky oddělení rozvoje sociálních služeb MěÚ Třinec najdete v menu vpravo pod jednotlivými agendami oddělení rozvoje sociálních služeb.

Mgr. Iveta Hučíková, Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Ikona vedoucí odboru Mgr. Ellen Raszková, Vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz

Pravidla pro podávání stížností


Není-li klient spokojen se způsobem řešení situace nebo s postupem sociálního pracovníka, může se obrátit osobně na vedoucího příslušného oddělení, vedoucí odboru sociálních věcí nebo na zastupujícího tajemníka úřadu.

Mgr. Iveta Hučíková - vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Mgr. Ellen Raszková - vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Mgr. Jana Gawlasová - tajemnice MěÚ Třinec
Kancelář: 301 Telefon: 558306107 E-mail: jana.gawlasova-a v kolečku-trinecko.cz

Nechce-li klient stížnost řešit osobně s výše uvedenými pracovníky, může ji podat následujícími způsoby:


 • zaslat písemně poštou - Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61
 • zaslat datovou schránkou - ID datové schránky: 4anbqsj
 • zaslat e-mailem - epodatelna@trinecko.cz
 • může požádat pracovníka o její sepsání kteréhokoli pracovníka Městského úřadu Třinec
 • může svou stížnost vhodit do schránky „Podněty, přání a stížnosti“, která je umístěna na odboru sociálních věcí.

Stížnost nebo jiné podání (např. podnět, poděkování) je posouzeno oddělením právním a dále řešeno. Klient obdrží odpověď do 60 dní (v případě stížnosti na nevhodné chování úředníků nebo na postup sociálního pracovníka), případně do 30 dní, pokud jeho podání není vyhodnoceno jako stížnost.

Pokud stěžovatel nebude se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, může se dále obrátit na:


Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Telefon: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
Adresa: 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava
Nejvyšší správní soud
Telefon: 542 532 311 E-mail: podatelna@nssoud.cz
Adresa: Moravské náměstí 611/6, 602 00, Brno-město
Kancelář veřejného ochránce práv
Telefon: 542 542 111 E-mail: podatelna@ochrance.cz
Adresa: Údolní 39, 602 00, Brno-město
Český helsinský výbor
Telefon: 257 221 142 E-mail: info@helcom.cz
Adresa: Štefánkova 21, 150 00, Praha 5

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku