Odbor sociálních věcí

Oddělení sociální pomoci na Městském úřadu Třinec

Od ledna roku 2012 funguje na Městském úřadě Třinec, odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci. Jeho pracovnice poskytují poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, základní finanční poradenství, pomáhají osobám ohroženým sociálním vyloučením (nevyhovující bydlení nebo jeho úplná ztráta, nízký příjem apod.), osobám zdravotně postiženým. Další pracovnice se věnují osobám omezeným ve svéprávnosti a jejich rodinným příslušníkům, osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody; dále pracovnice ustanovují zvláštní příjemce důchodu, mají na starosti přijímání občanů do Domu s pečovatelskou službou v Oldřichovicích, vydávají parkovací průkazy, podílejí se na zajištění sociálních pohřbů.

V případě potřeby se občané mohou kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně na jednotlivé sociální pracovníky, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny v bližším popisu u jednotlivých agend – viz odkazy v pravé části této stránky.


Kontaktní adresa:

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Oddělení sociální pomoci najdete na odboru sociálních věcí na 3. podlaží v nové přístavbě budovy Městského úřadu Třinec.

K Městskému úřadu je možné se dopravit osobním automobilem, autobusem či vlakem. Úřad disponuje 2 parkovišti. Jedno parkoviště se nachází v těsné blízkosti úřadu, avšak doba parkování je omezena na 2 hodiny. Parkování na druhém parkovišti není časově omezeno, toto se nachází zhruba 1 minutu od úřadu směr „Třinec, Centrum“. V této části Třince se nachází i vlaková zastávka, která je od úřadu vzdálena zhruba 8 minut pěší chůzí.


Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.

Středa 8:00 - 17:00 hod.


Sociální pracovnice vyjíždějí na terénní šetření, proto doporučujeme dohodnout si schůzku předem, pokud chcete jednat s konkrétní sociální pracovnicí. Je možné si dohodnut schůzku také mimo stanovené úřední hodiny. Pracovnice se vzájemně zastupují a základní informace předá klientům kterákoli pracovnice oddělení sociální pomoci.Kontaktní informace


Kontakty na konkrétní pracovníky oddělení sociální pomoci MěÚ Třinec najdete v menu vpravo pod jednotlivými agendami oddělení sociální pomoci. Pokud nechcete mluvit s konkrétním pracovníkem, můžete využít obecný email oddělení sociální pomoci:


osp@trinecko.cz

nebo se obraťte na vedoucí pracovníky:

Mgr. David Životský, vedoucí oddělení sociální pomoci
Kancelář: 326 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306363 E-mail: david.zivotsky-a v kolečku-trinecko.cz
Ikona vedoucí odboru Mgr. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz


Pravidla pro podávání stížností


Není-li klient spokojen se způsobem řešení situace nebo s postupem sociálního pracovníka, může se obrátit osobně na vedoucího příslušného oddělení, vedoucí odboru sociálních věcí nebo na zastupujícího tajemníka úřadu.

Mgr. David Životský - vedoucí oddělení sociální pomoci
Kancelář: 326 Telefon: 558306363 E-mail: david.zivotsky-a v kolečku-trinecko.cz
Mgr. Ellen Raszková - vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Mgr. Jana Gawlasová - tajemnice MěÚ Třinec
Kancelář: 301 Telefon: 558306107 E-mail: jana.gawlasova-a v kolečku-trinecko.cz

Nechce-li klient stížnost řešit osobně s výše uvedenými pracovníky, může ji podat následujícími způsoby:

  • zaslat písemně poštou - Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61
  • zaslat datovou schránkou - ID datové schránky: 4anbqsj
  • zaslat e-mailem - epodatelna@trinecko.cz
  • může požádat pracovníka o její sepsání kteréhokoli pracovníka Městského úřadu Třinec
  • může svou stížnost vhodit do schránky „Podněty, přání a stížnosti“, která je umístěna na odboru sociálních věcí.

Stížnost nebo jiné podání (např. podnět, poděkování) je posouzeno oddělením právním a dále řešeno. Klient obdrží odpověď do 60 dní (v případě stížnosti na nevhodné chování úředníků nebo na postup sociálního pracovníka), případně do 30 dní, pokud jeho podání není vyhodnoceno jako stížnost.

Pokud stěžovatel nebude se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, může se dále obrátit na:


Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Telefon: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
Adresa: 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava
Nejvyšší správní soud
Telefon: 542 532 311 E-mail: podatelna@nssoud.cz
Adresa: Moravské náměstí 611/6, 602 00, Brno-město
Kancelář veřejného ochránce práv
Telefon: 542 542 111 E-mail: podatelna@ochrance.cz
Adresa: Údolní 39, 602 00, Brno-město
Český helsinský výbor
Telefon: 257 221 142 E-mail: info@helcom.cz
Adresa: Štefánkova 21, 150 00, Praha 5Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku