Odbor sociálních věcí

Vedoucí odboru sociálních věcí


Ikona vedoucí odboru Mgr. Ellen Raszková - Vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí odboru sociálních věcí
 • koordinace práce 3 oddělení odboru sociálních věcí: (odd. sociální pomoci, odd. sociálně-právní ochrany dětí, odd. rozvoje sociálních služeb)
 • agenda zřizovatele příspěvkových organizací v sociální oblasti vč. metodického vedení
 • manažerka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost v sociální oblasti

Oddělení sociálně-právní ochrany dětíVěra Majerová - odbor sociálních věcí - vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 347 Telefon: 558306361 E-mail: vera.majerova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • agenda náhradní rodinné péče - žádosti o adopci
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • koordinátorka systému včasné intervence
Mgr. Michaela Dziková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 327 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306353 E-mail: michaela.dzikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • (Břízová, Družstevní, Fišerova, Ke Stadiónu, Koperníkova, Máchova, Olšová, Rovná, Sosnová, Větrná, Zelená, Guty, Oldřichovice, Starý Borek, Košařiska)
Bc. Kristina Hahnová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 344 Telefon: 558306341 E-mail: kristina.hahnova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda náhradní rodinné péče
 • příjem žádostí o pěstounskou péči
 • sledování vývoje dětí v pěstounské a poručenské péči
 • výchovná a poradenská činnost pěstounům (Dolní Lištná, Horní Lištná, Jablunkovská, Kanada, Lidická, Staré Město, Tyršova, ul. SNP, Guty, Hnojník, Kojkovice, Konská, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Tyra, Vělopolí)
Luciana Heczková, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 329 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306334 E-mail: luciana.heczkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Beskydská, Černá, Dvořákova, Lidická, Na Zátiší, nám. Svobody, Slezská, Smetanova, Staroměstská, Školní, Třanovského, Podlesí, Ropice)
Mgr. Martina Kajzarová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 330 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306329 E-mail: martina.kajzarova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Alešova, Čapkova, Erbenova, Husova, Chopinova, Janáčkova, Jeřabinová, Lípová, Mánesova, Polní, 1. máje, Reymontova, Růžová, Šeříková, Vendryně)
Bc. Eva Plucnarová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 345 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306343 E-mail: eva.plucnarova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:

Kurátorka pro děti a mládež

 • agenda dětí a mladistvých se závažnými poruchami chování a patologickými jevy ((příjmení klientů začínající A - K)
 • účast a plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým
 • agenda opatrovníka mladistvým
Bc. Taťána Pryčková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 328 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306345 E-mail: tatana.pryckova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (A. Jiráska, B. Němcové, Besední, Bezručova, Dukelská, Hraniční, Lánská, Lesní, Na Aleji, Na Samotách, Na Zákopech, Nad Kotlinou, Nad Tyrkou, Nad Úvozem, nám. Míru, ul. SNP, Kojkovice)
Mgr. Lucie Rajcová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 329 Telefon: 558306342 E-mail: lucie.kubikova@trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (17. listopadu, Havlíčkova, Jiráskova, Komenského, Nádražní, Nerudova, Pod Břehem, Poštovní, Seifertova, Štefánikova, Těšínská, Tyršova, Horní Líštná, Karpentná, Řeka, Smilovice, Střítež)
Mgr. Lucie Sikorová, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 344 Telefon: 558306346 E-mail: lucie.sikorova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda náhradní rodinné péče
 • příjem žádostí o pěstounskou péči
 • sledování vývoje dětí v pěstounské a poručenské péči
 • výchovná a poradenská činnost pěstounům (Kamionka, Lyžbice, Terasa, Karpentná, Bystřice, Košařiska, Komorní Lhotka, Nýdek, Vendryně)
Mgr. Vlastimil Starzyk - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 345 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306333 E-mail: vlastimil.starzyk@trinecko.cz
Funkce:

Kurátor pro děti a mládež

 • agenda dětí a mladistvých se závažnými poruchami chování a patologickými jevy (příjmení klientů začínající L - Z)
 • účast a plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým
 • agenda opatrovníka mladistvým
Bc. Martina Strnadová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 328 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306340 E-mail: martina.strnadova@trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Hutnická, Lužní, Lyžbická, Nábřežní, Na Kopci, Na Vyhlídce, nám. TGM, Okrajová, Oldřichovická, Požárnická, Přátelství, Rybářská, Svornosti, Výstavní, Vysoká, Nový Borek (sudá č.p.), Bystřice, Nýdek
Mgr. Karina Szczotková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 327 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306348 E-mail: karina.szczotkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Doliny, Haldová, Horní, Krátká, Nová, Odbojářů, Palackého, Sadová, Tylova, U Parku, U Školy, ul. Míru, Nebory, Nový Borek - lichá č.p., Hnojník, Komorní Lhotka)
Mgr. Magda Zawadzka - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 330 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306351 E-mail: magda.zawadzka@trinecko.cz
Funkce:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • (Čapkova, Frýdecká, Jablunkovská, Kpt. Nálepky, Revoluční, U Splavu, Wolkerova, Závodní, Železniční, Žižkova, Dolní Líštná - mimo ul. Sosnová, Konská, Osůvky, Tyra, Vělopolí)

Oddělení sociální pomoci

Mgr. David Životský - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 326 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306363 E-mail: david.zivotsky-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení sociální pomoci
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti sociální pomoci a řešení obtížných sociálních situací
 • sociální práce při agendě sociálních pohřbů
 • agenda sociálně-zdravotní komise
Bc. Lenka Bazgierová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 356 Telefon: 558306359 E-mail: lenka.bazgierova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací
 • agenda bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice
 • agenda parkovacích průkazů
 • V Třinci: Břízová, Erbenova, Fišerová, Folvark, Husova, Hutnická, Janáčkova, Jeřabinová, Ke Stadionu, Lípová, Lužní, Lyžbická, Mánesova, Olšová, Polní, Rovná, Růžová, Šeříková, Větrná, Zelená, Guty, Oldřichovice, Tyra
 • Obce: Košařiska
Bc. Anna Folwarczná - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 325 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306369 E-mail: anna.folwarczna-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací
 • agenda parkovacích průkazů
 • V Třinci: A.Jiráska, Besední, Bezručova, Doliny, Hraniční, Hřbitovní, Lánská, Lesní, Na Aleji, Na Samotách, Na Zákopech, Nad Kotlinou, Nad Tyrkou, Nad Úvozem, nám. Míru, Nová, Odbojářů, Sadová, SNP, Školní, Tylova, U parku, ul. Míru, Vysoká, Kojkovice, Nebory,
 • Obce: Nýdek, Bystřice
Kateřina Jurčková, DiS., sociální pracovnice
Kancelář: 324 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy
Oblast:
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací
 • V Třinci: 17.listopadu, B.Němcové, Čapkova, Havlíčkova, Chopinova, Jiráskova, Kaštanová, Komenského, Krátká, Nádražní, Nerudova, Pod Břehem, Poštovní, Požárnická, Přátelství, Revoluční, Rybářská, Svornosti, Těšínská, U splavu, Závodní, Železniční, Žižkova, Horní Líštná, Dolní Líštná – sudá č.p.
 • Obce: Řeka, Smilovice
Libuše Jurčíková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 358 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306355 E-mail: libuse.jurcikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Sociální kurátorka pro dospělé
 • poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením např. osobám bez domova, osobám propuštěným z výkonu trestu, vazby apod.
 • agenda veřejného opatrovníka
 • zástupce pro sociální pohřby

Denisa Kajfoszová, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci

Kancelář: 324 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306354 E-mail: denisa.kajfoszova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (Beskydská, Černá, Dvořákova, Frýdecká, Koperníkova, Lidická, Máchova, Nábřežní, Na Kopci, Na Vyhlídce, Na Zátiší, nám. Svobody, Smetanova, Staroměstská, Školní, Třanovského, Konská, Osůvky, Podlesí, Střítež)
Bc. Pavlína Knirschová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 356 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306352 E-mail: pavlina.knirschova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:

Sociální pracovnice

 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací
 • V Třinci: 1.máje, Alešova, Haldová, Jablunkovská, Oldřichovická, Reymontova, Výstavní, Wolkerova, Nový Borek, Starý Borek
 • Obce: Vělopolí
Bc. Šárka Mrázová, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 359 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306337 E-mail: sarka.mrazova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda osob omezených ve svéprávnosti (A-L – rozdělení dle příjmení)
 • agenda veřejného opatrovníka
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodu (A-L – rozdělení dle příjmení)
Bc. Marcela Śmiłowská - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 356 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306349 E-mail: marcela.smilowska-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda osob omezených ve svéprávnosti (M-Ž – rozdělení dle příjmení)
 • agenda veřejného opatrovníka
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodu (M-Ž – rozdělení dle příjmení)
Alena Szlaurová, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 325 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306350 E-mail: alena.szlaurova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (Družstevní, Dukelská, Habrová, Horní, Kpt. Nálepky, Květinová, nám. TGM, Palackého, Seifertova, Slezská, Sosnová, Štefánikova, Topolová, Tyršova, Dolní Líštná – lichá č.p., Karpentná, Komorní Lhotka, Hnojník, Ropice, Vendryně)

Oddělení rozvoje sociálních služeb

Mgr. Iveta Hučíková - odbor sociálních věcí - Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, Koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb
 • agenda střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • agenda grantů v sociální oblasti
Mgr. Zuzana Bocková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 351 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306356 E-mail: zuzana.bockova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka prorodinných služeb a programů
 • koordinace, monitoring a vyhodnocování prorodinných služeb a programů
 • příprava žádostí o dotace, příprava a realizace projektů v sociální oblasti a oblasti rodinné politiky
 • propagace prorodinných služeb, sociálních služeb a návazných aktivit
 • romská poradkyně
 • agenda dohod o výkonu pěstounské péče
Bc. Jana Cieslarová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 333 Telefon: 558 306 344 E-mail: jana.cieslarova@trinecko.cz
Funkce: Administrativní referentka
 • administrace sociálních pohřbů
 • spisová služba
 • platební poukazy k depozitnímu účtu občanům omezeným ve svéprávnosti
 • předarchivní a archivní péče o písemnosti odboru sociálních věcí
Ivona Gašpariková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: Klub seniorů Telefon: 558993756 E-mail: ivona.gasparikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Organizační pracovnice Klubu seniorů
 • agenda Klubu seniorů
 • příprava, organizace a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory
Bc. Milena Haškovcová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 349 Telefon: 558306330 E-mail: milena.haskovcova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka aktivizačních činností a prevence
 • koordinace aktivit Klubu seniorů
 • agenda prevence kriminality a protidrogové prevence
 • agenda komise prevence kriminality
PhDr. Jana Klusová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 351 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306357 E-mail: janka.klusova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Metodička sociální práce a standardů kvality
 • tvorba vnitřních směrnic, metodik a pracovních postupů odboru sociálních věcí
 • agenda smluv odboru sociálních věcí
 • konzultace metodik standardů kvality sociálních služeb pro příspěvkové organizace
 • konzultace metodik standardů kvality sociálních služeb pro neziskové organizace
Jana Klusová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 333 Telefon: 558306339 E-mail: jana.klusova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Rozpočtářka
 • příprava plánu a rozpočtu odboru sociálních věcí, sledování jeho čerpání, návrhy úprav rozpočtu
 • evidence majetku odboru sociálních věcí
 • agenda rozpočtu a majetku příspěvkových organizací odboru sociálních věcí

Ing. Barbora Liszková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb

Kancelář: 332 Telefon: 558306367 E-mail: barbora.liszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Finanční referentka
 • agenda hospodaření příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
 • příprava finančních analýz příspěvkových a neziskových organizací
Daniela Nieslaniková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: Klub seniorů Telefon: 558993756 E-mail: daniela.nieslanikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Organizační pracovnice Klubu seniorů
 • agenda Klubu seniorů
 • příprava, organizace a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory
Ing. Darina Rusnoková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 332 Telefon: 558306362 E-mail: darina.rusnokova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Finanční referentka
 • agenda veřejných zakázek odboru sociálních věcí
 • agenda hospodaření příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
 • agenda omamných látek (recepty a žádanky)
 • kontrolní činnost - granty a finanční příspěvky v sociální oblasti
 • příprava finančních analýz příspěvkových a neziskových organizací
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku